Persbericht

20.04.2022

Officiële start van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland:

In het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland zullen in totaal meer dan 450 miljoen euro ter beschikking staan voor grensoverschrijdende projecten in de programmaperiode 2021-2027

Duisburg, 20 april 2022 – Vandaag is het samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland gepresenteerd en officieel van start gegaan tijdens een digitaal kick-off-event. De officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie vond plaats op 11 april 2022. Diverse vertegenwoordigers van de programmapartners waren aanwezig om inzicht te geven in de nieuwe subsidieperiode van Interreg VI en informatie te verstrekken over de nieuwe voorwaarden.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen) opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van de samenwerking: “Door het Interreg-programma Deutschland-Nederland werken we nog nauwer samen met onze belangrijkste handelspartners en het buurland. Op weg naar een klimaatneutrale economie moeten we ook de bedrijven in de grensregio meenemen en meer met elkaar in contact brengen. Want dit is wat telt om het grensoverschrijdende groeipotentieel verder te doen laten ontplooien.”

Daarna volgde een podiumgesprek over de ervaringen met Interreg, waaraan Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen), Dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster), Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) en Maarten van Gaans-Gijbels (Gedeputeerde Provincie Limburg) hebben deelgenomen.

Daarna volgde een podiumgesprek over de ervaringen met Interreg, waaraan Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen), Dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster), Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) en Maarten van Gaans-Gijbels (Gedeputeerde Provincie Limburg) hebben deelgenomen.

Daarna werd de nieuwe inhoud van het Interreg VI-programma besproken en werden vragen beantwoord. Ilka Meisel, vertegenwoordiger van het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, en Sander Figee, vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, presenteerden samen de kernpunten van het programma en vernieuwingen ten opzichte van het INTERREG V-programma. Het belangrijkste doel van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma tussen Duitsland en Nederland is de ontwikkeling van het programmagebied mogelijk te maken en de grensbarrières te slechten, zodat burgers, organisaties en bedrijven zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van de mogelijkheden die het programmagebied biedt.

Tenslotte kreeg Micky Adriaansens (Minister van Economische Zaken en Klimaat) het woord en benadrukte nogmaals het innovatieve aspect als een belangrijke component voor grensoverschrijdende samenwerking. Zij sprak de overtuiging uit dat de samenwerking in het kader van het programma zal bijdragen aan de opheffing van de grensbarrières en de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking, die in de wereld van vandaag belangrijker is dan ooit. Als buurlanden wordt er gewerkt aan maatschappelijke uitdagingen, industriële duurzaamheid, digitalisering en klimaat. Innovatie is een van de belangrijkste pijlers onder deze uitdagingen voor de toekomst. “Zonder nieuwe kennis, methoden en technieken, of de brede toepassing daarvan, zijn de klimaatdoelstellingen voor 2050 onhaalbaar. Maar met het Interreg-programma Deutschland-Nederland hebben wij iets om trots op te zijn, want de ontwikkelde kennis zal het hele programmagebied ten goede komen en nieuwe kansen voor de economie aan het licht brengen,” sluit Adriaansens af.

In het kader van het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland, dat op 11 april officieel is goedgekeurd, zijn meer dan 450 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede bijdragen van de programmapartners en eigen bijdragen van de aanvragers, beschikbaar voor investeringen in het programmagebied. Het programmagebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn aan weerszijden van de grens. De programmapartners zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord. Vanwege corona werd de Interreg-overeenkomst vooraf ondertekend door vertegenwoordigers van de programmapartners. Projecten in het kader van het nieuwe Interreg VI-programma staan open voor potentiële begunstigden die willen bijdragen aan de versterking van de technische ontwikkeling en innovatie, een groen programmagebied, een verbonden grensgebied en een Europa dat dichter bij zijn burgers staat in het programmagebied.

Na de startbijeenkomst van Interreg VI werd een telefonisch spreekuur aangeboden onder de naam “Interreg Helpdesk”, waar vertegenwoordigers van het programma beschikbaar waren om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Nadere informatie en de bijbehorende documenten zijn te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van beide landen, potentiële begunstigden en belangstellenden uit het programmagebied, alsmede de programmapartners, die ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma.

Het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland wordt (financieel) ondersteund en mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de programmapartners.

Partners

Socials

Wij op sociale media