Ervaringsrapporten & successen

Hier vindt u spannende rapporten van betrokken projectpartners die grensoverschrijdende projecten hebben geïmplementeerd in het kader van Interreg Deutschland-Nederland en die hebben geleid tot duurzame verandering door samenwerking over de nationale grenzen heen. Laat u onderdompelen in inspirerende succesverhalen die bewijzen dat gezamenlijke inspanningen en grensoverschrijdende samenwerking een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en integratie van Europa.
Paludi & Markt

“De CO2-voetafdruk van veen is hoog (uitstoot van broeikasgassen door oxidatie). In Duitsland en Nederland samen wordt er 58 miljoen ton CO2 uitgestoten, wat ca. 6% van de totale CO2-uitstoot in Duitsland en ca. 4% van de totale CO2-uitstoot in Nederland uitmaakt. In de toekomst zullen duizenden hectare heidegebieden onder water komen te staan om de oxidatie van deze bodems tegen te gaan. Het Interreg-programma heeft innovatieve vervangingsproductie gefinancierd met bijna 0,5 miljoen euro om veenboeren alternatieven te bieden voor turfwinning. In plaats van turf te winnen, zullen gehakte lisdodden in de toekomst worden gebruikt als substraat voor de tuinbouw of in potgrond. Door paludicultuur (teelt van planten op gebieden met hoge waterstanden) hebben we innovatieve nieuwe productieprocessen voor de lisdoddeteelt kunnen realiseren.”

Interreg-project: Paludi & Markt
Partner: Bargerveen Foundation
Agropole Innovates

“Interreg Deutschland-Nederland heeft ons projectconsortium Agropole Innovates gesteund met meer dan 2,0 miljoen euro om van de regio een van de meest concurrerende, duurzame en innovatieve agrofoodregio’s van Europa te maken. We bouwen een innovatieplatform voor kennisoverdracht en -uitwisseling en ontwikkelen oplossingen voor de volgende onderwerpen:

  • Evaluatie van organisch materiaal van insectenproductie als potentiële meststoffen en bodemverbeteraars
  • Vermindering van het gebruik van pesticiden door vroegtijdige detectie van ziekten en plagen in boomkwekerijen
  • Ontwikkeling van lerende algoritmen en gebruik van AI om eerder te kunnen reageren op de gevaren van plantenziekten
  • Verbetering van dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen en voedselveiligheid door meer transparantie in de varkenshouderij.

Ik ben directeur van het Netzwerkverbund Agrobusiness Niederrhein en wij zijn de leadpartner in dit project.”

Interreg-project: Agropole Innovates
Partner: Agrobusiness Niederrhein e.V.
BioNanoGel

“Als bedrijf in de biotechsector hebben we enorm kunnen profiteren van het feit dat de EU ruim 3 miljoen euro investeerde in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Met de financiering kunnen we een hydrogel ontwikkelen die een continue toediening van medicijnen gedurende weken mogelijk maakt en orale absorptie vervangt. Een innovatieve nieuwe vorm van pijnstillerbehandeling die jaarlijks 10 tot 100 miljoen euro aan zorgkosten bespaart.”

Interreg-project: BioNanoGel
Partner: BioMed Elements B.V.
Heeft u een projectidee of een specifieke vraag over het Interreg-programma Deutschland-Nederland?
Vul dit formulier in en onze specialisten nemen contact met u op.
We helpen u graag verder! Wij staan ​​ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Partners

Socials

Wij op sociale media