Kleinprojectenfonds in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland

In het kader van programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zijn burgerprojecten en kleinschalige projecten belangrijke en succesvolle instrumenten met een grote Europese meerwaarde om grensgerelateerde en grensoverschrijdende belemmeringen te elimineren, persoonlijke contacten tussen mensen te bevorderen en grensregio’s en hun burgers dichter bij elkaar te brengen.

Deze projecten kunnen worden uitgevoerd binnen het zogenaamde “kleinprojectenfonds”. Dit fonds voor kleinschalige projecten kan binnen verschillende sectoren worden ontwikkeld. In het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is er momenteel één kleinprojectenfonds met de focusgebieden onderwijs, governance, gezondheid en people-to-people.

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, hebben de Duitse-Nederlandse Euregio’s in afstemming met elkaar en met de Interreg-programmapartners het zogenaamde “kleinprojectenfonds” (KPF) ontwikkeld. Dit is speciaal ontworpen voor initiatieven met een maximale subsidie van € 25.000. Er is een vereenvoudigde procedure voor kleinere activiteiten van korte duur die in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag van € 750.
Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende thematische gebieden:
Onderwijs
Bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages.
Governance
Bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten.
Gezondheid
Uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld gezondheidsdiensten, preventie, zorg – maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten.
People-to-people
Het bevorderen van de samenwerking tussen burgers. Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, b.v. op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Dan kunt u een aanvraag indienen. Hieronder leest u wie in aanmerking komt en hoe u een aanvraag kunt indienen.
Aanvraag indienen

Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig?

U kunt te allen tijde een afspraak maken. De medewerkers van de projectbureaus nemen graag de verschillende financieringsmogelijkheden met u door en helpen u ook bij het ontwikkelen van uw projectidee en het vinden van geschikte partners.
Eems Dollard Regio
PO Box 1202
26828 Bunde
oder/of
Bunderpoort 14
9693 CJ Bad Nieuweschans
EUREGIO
Enscheder Str. 362
48599 Gronau
oder/of
Gronausestraat 1258-1260
7534 AV Enschede
Euregio Rijn-Waal
Emmericher Str. 24
47533 Kleve
oder/of
Postbus 220
7040 AE 's Heerenberg
euregio rijn-maas-noord
Konrad-Zuse-Ring 6 41179 Mönchengladbach

Al uw vragen beantwoord

 • Wie kan een aanvraag indienen?

  Projectaanvragen kunnen vanaf begin 2023 te allen tijde worden ingediend door gemeenten, gemeentelijke organisaties, verenigingen, vennootschappen en andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het initiëren of zowel initiëren als uitvoeren van een project. Alleen projecten waarin zowel Duitse als ook Nederlandse partners samenwerken worden gefinancierd.

 • Wat is nieuw?

  Een vereenvoudigde aanvraagprocedure maakt de deelname van alle verenigingen, organisaties en groepen mogelijk. Ook de verwerkingsprocedure wordt vereenvoudigd, omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, kunnen voortaan met een vast bedrag van € 750 worden ondersteund. Andere initiatieven of projecten in de KPF kunnen nog met maximaal € 25.000 worden gefinancierd.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?

  Allereerst moet u nagaan welk type project in uw geval van toepassing is. U kunt kiezen tussen miniprojecten (vast subsidiebedrag van € 750) en kleine projecten (maximale subsidie tot € 25.000). Hierboven vindt u een leidraad om u te helpen bij het maken van deze keuze. Aanvragen worden ingediend via het elektronische portaal kpf.deutschland-nederland.eu.

 • In hoeverre is de aanvraagprocedure vereenvoudigd?

  Een vereenvoudigde aanvraagprocedure maakt de deelname van alle verenigingen, organisaties en groepen mogelijk. Ook de verwerkingsprocedure is vereenvoudigd, omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, kunnen voortaan met een vast bedrag van € 750 worden ondersteund. Andere initiatieven of projecten in de KPF kunnen nog met maximaal € 25.000 worden gefinancierd.

Heeft u een projectidee of een specifieke vraag over het Interreg-programma Deutschland-Nederland?
Vul dit formulier in en onze specialisten nemen contact met u op.
We helpen u graag verder! Wij staan ​​ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Partners

Socials

Wij op sociale media