Financiering & subsidies

Over grensoverschrijdende financiering

De Europese Commissie zet zich actief in voor het bevorderen van samenwerking en ontwikkeling in de grensregio's van Europa. Een belangrijk instrument in dit verband is het Interreg-programma, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Interreg heeft tot doel nationale verschillen te verkleinen, uitwisseling tussen aangrenzende gebieden te versterken en gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Financieringsaanvragen

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een subsidie-aanvraag bij het Interreg-programma Deutschland-Nederland indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen.

Aan de volgende criteria moet altijd worden voldaan:

Grensoverschrijdend karakter
Het belangrijkste criterium voor de goedkeuring van een subsidieaanvraag is dat het initiatief een grensoverschrijdend karakter heeft, dat tot uiting komt in de gezamenlijke ontwikkeling, de gezamenlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van het project tussen de projectpartners aan weerszijden van de grens. Voor projecten die onder prioriteit 1 en 2 vallen, is het wenselijk partners uit het hele programmagebied erbij te betrekken, terwijl projecten onder prioriteit 3 en 4 regionaal georiënteerd kunnen zijn. Projecten dienen samengesteld te worden met partners van binnen het programmagebied.
Ook is het van belang dat het project duurzaam is en het niet in strijd is met het EU-Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving.
Leadpartner benoemen
Voor elk project moet een ‘leadpartner’ worden benoemd, die voor alle partners gezamenlijk een projectaanvraag indient en ook het eerste aanspreekpunt binnen een project is. De aanvragers worden begeleid en ondersteund door de regionale programmamanagements bij de vier Euregio’s in het grensgebied. De regionale programmamanagements kunnen informatie verstrekken over de subsidiecriteria en ondersteuning bieden bij de aanvraag en het zoeken naar partners en cofinanciering aan beide kanten van de grens. De projectaanvraag kan ingediend worden bij het betreffende regionale programmamanagement in de regio waar de leadpartner gevestigd is.
Duurzaamheid
De duurzaamheid van het project moet overtuigend worden aangetoond. In het bijzonder moet worden uitgelegd hoe het projectdoel kan worden bereikt met de voorgestelde maatregel en/of kan worden voortgezet door zelfvoorzienende/financierende vervolgmaatregelen.
Bijdrage aan de programmadoelstellingen
In de financieringsperiode 2021-2027 zal de Europese Commissie zich meer dan ooit richten op de programmaresultaten en de logische koppeling van de doelen en resultaten van de individuele projecten met die van het programma. Uw project moet daarom passen in één van de vier prioriteiten en bijdragen aan de programmadoelstellingen.
Als onderdeel van het Cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Duits-Nederlandse Interreg VI-programma vier prioriteiten (gebieden met thematische doelstellingen) geïdentificeerd om de economische groei, werkgelegenheid, sociale inclusie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen:
Een innovatiever programmagebied
Een groener programmagebied
Samen werken aan een verbonden grensgebied
Een Europa dat dichter bij zijn burgers in het grensgebied staat
Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de nationale en regionale strategieën van de 15 programmapartners en zijn bedoeld om het programmagebied zich zo succesvol mogelijk te laten ontwikkelen. Aan elk project wordt een individuele prioriteit toegekend. Deze toewijzing gebeurt aan de prioriteit waarvan de thematische doelstelling het meest overeenkomt met de inhoud van het project.

Documenten

Heeft u een projectidee of een specifieke vraag over het Interreg-programma Deutschland-Nederland?
Vul dit formulier in en onze specialisten nemen contact met u op.
We helpen u graag verder! Wij staan ​​ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Partners

Socials

Wij op sociale media