Prioriteiten

Als onderdeel van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland vier prioriteiten (onderwerpen met thematische doelstellingen) gedefinieerd om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen:

1. Een innovatiever programmagebied
2. Een groener programmagebied
3. Samenwerken aan een verbonden grensgebied
4. Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de nationale en regionale strategieën van de 15 programmapartners en zijn bedoeld om het programmagebied zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.
Elk project valt onder één prioriteit. Deze categorisering geschiedt volgens de prioriteit waarvan de thematische doelstellingen het meest overeenkomen met de inhoud van het project.
Een innovatiever programmagebied
Een groener programmagebied
Samen werken aan een verbonden grensgebied
Een Europa dat dichter bij zijn burgers in het grensgebied staat

Wat zijn de focusthema’s?

Energie & Klimaat
High Tech Systems & Materials
Integratie, Onderwijs & Arbeidsmarkt
Agro & Food
Health & Care
Ook de focusthema‘s zijn gebaseerd op de strategieën van de programmapartners.
Een expertgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid heeft voor deze focusthema‘s een infoblad ontwikkeld. Dit infoblad is een document waarin de belangrijkste uitdagingen, ontwikkelingen en grensoverschrijdende kansen voor het betreffende themagebied worden beschreven.
Het document biedt een kader voor de projecten die binnen dit themagebied worden uitgevoerd. Alle projectconcepten binnen prioriteit 1 en 2, worden – voor uitwerking van de definitieve aanvraag – ter beoordeling voorgelegd aan een expertgroep.
De toewijzing van een project aan een focusthema is niet verplicht. Het helpt echter om de beschikbare middelen gericht in te zetten, wat weer zal leiden tot een hogere kwaliteit van de projecten. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de programmadoelstellingen op innovatief en groen vlak.
Projecten in het kader van de focusthema‘s zijn niet gebonden aan een bepaalde regio binnen het programmagebied. Er kunnen projecten op regionaal niveau worden uitgevoerd, maar ook projecten met partners uit het gehele programmagebied. Doorslaggevend voor de beoordeling zijn de inhoud en de kwaliteit van het project.
Heeft u een projectidee of een specifieke vraag over het Interreg-programma Deutschland-Nederland?
Vul dit formulier in en onze specialisten nemen contact met u op.
We helpen u graag verder! Wij staan ​​ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Partners

Socials

Wij op sociale media