Vanzelfsprekend.

Samen. Zonder grenzen.

Hartelijk welkom bij het Interreg-programma Deutschland-Nederland. Wij ondersteunen Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten. Heeft u een projectidee? Dan ... Lees meer

Data en deadlines

Wanneer en waar kan ik mijn project indienen?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen Interreg Deutschland-Nederland wordt ... Lees meer

Vacature Junior/Senior Projectcoördinator (m/v/x)

Interreg Deutschland-Nederland

De Euregio Rijn-Waal zoekt een: Junior/Senior Projectcoördinator (m/v) ter versterking van ons Regionaal Programma-Management van ... Lees meer

“Rampen eindigen niet bij de grens”

Nederlands-Duitse werkgroep voor grensoverschrijdende rampenbestrijding

De Nederlands-Duitse werkgroep voor grensoverschrijdende rampenbestrijding is weer bijeengekomen. De werkgroep kwam voor de coronapandemie ... Lees meer

Vacature Senior Controller (M/V/X)

First Level Control Interreg VI A Deutschland-Nederland

De EUREGIO zoekt voor de First Level Control van het Interreg VI A-programma Deutschland- Nederland zo spoedig mogelijk een senior ... Lees meer

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen voor meer welvaart en een kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgeving. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma Interreg in het leven geroepen. Met Interreg worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2021-2027 een bedrag van ca. 465 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt staan beschreven in het samenwerkingsprogramma “Interreg Deutschland-Nederland”.

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Ondersteund worden projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners intensief met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, middelen van de Europese Unie en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies). Op deze website vindt u veel nuttige informatie over onze projecten en over wat Interreg voor u kan betekenen.

Prioriteit 1: Een innovatiever programmagebied

Beleidsdoelstelling:
Een competitiever en slimmer Europa door bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit

Specifieke doelstellingen:

  • Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën.
  • Het versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen van het mkb, onder meer door middel van productieve investeringen.

Prioriteit 2: Een groener programmagebied

Beleidsdoelstelling:
Een groenere, koolstofarme transitie naar een koolstofneutrale economie en een veerkrachtig Europa door de bevordering van een schone en rechtvaardige energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie, risicopreventie en risicobeheersing, en duurzame stedelijke mobiliteit.

Specifieke doelstellingen:

  • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en rampen- en risicopreventie, veerkracht, met inachtneming van ecosysteem gebaseerde benaderingen
  • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en grondstof-efficiënte economie

Prioriteit 3: Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Beleidsdoelstelling:
Een socialer en inclusiever Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

Specifieke doelstellingen:

  • Het verbeteren van de doeltreffendheid en inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door de ontwikkeling van sociale innovatie infrastructuur
  • Het verbeteren van de gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren door het ontwikkelen van infrastructuur, onder meer door het bevorderen van de veerkracht voor onderwijs en opleiding op afstand en online
  • Te zorgen voor gelijke toegang tot gezondheidszorg door de ontwikkeling van infrastructuur, met inbegrip van eerstelijnszorg en het bevorderen van de overgang van institutionele naar gezins- en gemeenschapsgebonden zorg

Prioriteit 4: Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Beleidsdoelstelling:
Betere governance in het kader van samenwerking

Specifieke doelstellingen:

  • Het verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen de burgers, de actoren van het maatschappelijk middenveld en de instellingen, met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in het grensgebied
  • Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van people-to-people activiteiten

Interreg


Actueel

“Rampen eindigen niet bij de grens”

De Nederlands-Duitse werkgroep voor grensoverschrijdende rampenbestrijding is weer bijeengekomen. De werkgroep kwam voor de coronapandemie al regelmatig...

Vacature Senior Controller (M/V/X)

De EUREGIO zoekt voor de First Level Control van het Interreg VI A-programma Deutschland- Nederland zo spoedig mogelijk een senior controller (m/v/x)...