Geschiedenis van Interreg Deutschland-Nederland

Interreg is sinds de invoering in 1991 succesvol geweest in de Duits-Nederlandse grensregio. In de eerste fase (tot 1993) heeft het programma voornamelijk mensen, organisaties en bedrijven van beide kanten van de grens persoonlijk bij elkaar gebracht. Bovendien werden lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur gelokaliseerd en verholpen. De vier Duits-Nederlandse grensregio’s (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord) waren in vier aparte programmagebieden onderverdeeld. De tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) stond in het teken van een verdere verankering van de samenwerking en een verbetering van de kwaliteit van de projecten.
Het nieuwe Interreg VI-programma bouwt hierop voort.
Belangrijke punten in het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn bijvoorbeeld het bevorderen van de economische groei, de werkgelegenheid, sociale inclusie en een betere samenwerking in de grensregio.

Programmagebied en financieel kader

Karte Programmgebiet
Het gebied dat onder het Interreg-programma Deutschland – Nederland valt, strekt zich uit van de Waddenzee tot aan de Nederrijn en langs een 460 kilometer lange grens.
Het programmagebied bestaat uit delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en delen van de Nederlandse provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
De Europese Commissie stelt voor het Interreg VI A-programma Deutschland – Nederland 2021-2027 circa 225 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking. Nationale ministeries, provincies en andere regionale en lokale organisaties stellen bovendien cofinanciering ter beschikking. In totaal kan tot 2027 bijna een half miljard euro in grensoverschrijdende projecten worden geïnvesteerd.

De Interreg-partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Zij hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarin de bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van het Interreg-programma zijn vastgelegd.

 • Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (Duitsland)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Nederland)
 • Nds. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (Duitsland)
 • Provincie Groningen (Nederland)
 • Provincie Fryslân (Nederland)
 • Provincie Drenthe (Nederland)
 • Provincie Flevoland (Nederland)
 • Provincie Overijssel (Nederland)
 • Provincie Gelderland (Nederland)
 • Provincie Noord-Brabant (Nederland)
 • Provincie Limburg (Nederland)
 • Eems Dollard Regio
 • EUREGIO
 • Euregio Rijn-Waal
 • Euregio Rijn-Maas-Noord

Partners

Socials

Wij op sociale media