DIWA

Hoogwater en wateroverlast staan hoog op de
politieke agenda na de recente overstromingen in de zomer 2021 en actueel in de
winter 2023/2024. Maar klimaatverandering betekent niet alleen een teveel, maar
steeds vaker ook een tekort aan water. Droogte is inmiddels politiek geagendeerd,
maar de aanpak staat nog aan het begin.

In het project DIWA wordt een
grensoverschrijdende droogteaanpak ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarmee is
DIWA een uniek project.
Droogte zoals we dat in de afgelopen 5 jaar
hebben ervaren, is een nieuw fenomeen voor onze regio. De aanpak van de
droogteproblematiek vereist samenwerking op de schaal van
(grensoverschrijdende) stroom- en intrekgebieden, waarbij ook het grondwater nadrukkelijk
in beeld is. Het vraagt door de complexiteit een integrale sector-overstijgende
benadering. Dwarsverbanden tussen sectoren, gebieden, beheerders, en
financieringsmogelijkheden ontbreken op dit moment echter nog.

DIWA gaat hierin
verandering brengen door deze acties:
– Optimalisatie van de governance om de droogtebestrijding effectiever te kunnen organiseren.
– Uitbreiding en automatisering van neerslag- en grondwatermetingen. Hiermee verbeteren we ons voorspellingsinstrumentarium en zetten we een eerste stap naar duurzaam grondwaterbeheer.
– Uitwerking van scenario’s en (communicatie)strategieën, waarmee gebied-dekkend de droogterisico’s en de effectiviteit van maatregelen in beeld worden gebracht (doel: de juiste maatregelen op de juiste plek).
– Verkenning en toepassing van antiverdrogingsmaatregelen in de praktijk (gebiedspilots).
– Synthese van alle resultaten en ervaringen (lessons learned) in een digitale leidraad voor water- en grondbeheerders in andere (grens)regio’s, zodat ook zij in de toekomst beter met droogte kunnen omgaan.

Hiermee levert DIWA een belangrijke bijdrage aan
een samenwerkende grensregio op het thema droogte!

Projectinformatie

Geplande projectkosten
€6,531,101.48
Prioriteit
Een groener programmagebied
Projectduur
01.03.2024
 - 
31.12.2027
Leadpartner
Waterschap Vechtstromen
Projectpartners
Kreis Borken
University of Twente
Waterschap Rijn en IJssel
Kreis Steinfurt
Vechteverband ULV 114
Bezirksregierung Münster
Landkreis Emsland
Landkreis Grafschaft Bentheim
Provincie Gelderland regionaal
EUREGIO
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Projectfinanciering

EFRE / EFRO
€2,600,244.18
EUREGIO
€42,490.00
Kreis Borken
€173,428.50
Kreis Steinfurt
€74,525.00
Landkreis Emsland
€155,195.32
Landkreis Grafschaft Bentheim
€98,762.50
MB Niedersachsen
€340,860.88
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
€0.00
MWIKE NRW
€217,613.81
Provincie Gelderland
€192,462.22
Provincie Gelderland regionaal
€88,156.25
Provincie Overijssel
€371,983.37
Samtgemeinde Emlichheim
€200,000.00
University of Twente
€345,419.13
Vechteverband ULV 114
€71,153.13
Waterschap Rijn en IJssel
€513,962.50
Waterschap Vechtstromen
€1,044,844.69
Waterschap Vechtstromen (Financier)
€0.00
Heeft u een projectidee of een specifieke vraag over het Interreg-programma Deutschland-Nederland?
Vul dit formulier in en onze specialisten nemen contact met u op.
We helpen u graag verder! Wij staan ​​ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Partners

Socials

Wij op sociale media