“We digitaliseren de vingertoppen van de telers!”

16.05.2022

Op april waren de projectpartners van het INTERREG VA-project “Gardener’s Green Thumb” te gast bij NiCa Gbr, een van de modernste vermeerderingsbedrijven in de regio Niederrhein, dat gespecialiseerd is in Calluna “Beauty Ladies” knopbloeiers, en gaven voor de INTERREG-stuurgroepen euregio rijn-maas-noord en Euregio Rijn-Waal een presentatie over de huidige stand van de ontwikkeling van hun project.

Na een tweetalige inleidende ronde, gemodereerd door Birgit Mosler (RheWaTech) en John van Helden (Yookr), presenteerden de partners hun innovaties. Daarna vertelden de eigenaar van NiCa GbR, Michael de Winkel, en zijn bedrijfsleider Marco Lichtenberger over de uitdagingen bij de dagelijkse werkzaamheden en waar ondersteuning bij de werkprocessen denkbaar of absoluut noodzakelijk is.

“Gardener’s Green Thumb” omvat een digitaal dashboard waarin alle gewas- en milieugegevens, zoals bodemvocht, temperatuur of bemestingsstatus, worden verzameld die afkomstig zijn van de sensoren die in het kader van het project zijn ontwikkeld. Bovendien is er een optische sensor die het mogelijk maakt de groei van de planten dagelijks te kwantificeren en conclusies te trekken over de effecten van de toegepaste teeltmaatregelen. Het dashboard presenteert deze schat aan informatie op overzichtelijke wijze en maakt het ook mogelijk waarschuwingen af te geven in geval van excessieve afwijkingen van eerder gedefinieerde standaardwaarden.

Dit wordt ondersteund door een Decision Support System (DSS), dat gebaseerd is op de behoeften van de gebruikers en aanbevelingen doet voor teeltmaatregelen met behulp van een speciaal ontwikkelde, op AI gebaseerde “rule engine”. Door de consultant Norbert Gröger (Ingenieurbüro Gröger) bij de ontwikkeling te betrekken, konden de partners gebruik maken van de kwalitatieve kennis en know-how van talrijke specialisten op het gebied van de callunaproductie en het systeem nauwkeurig afstemmen op de behoeften van de praktijk.

Bovendien zal de teler in de toekomst kunnen beschikken over een spraakherkenningssysteem, waarmee hij niet alleen de huidige status van zijn gewassen kan opvragen. Het maakt het ook mogelijk om acties zoals bemesten, water geven of gewasbescherming direct ter plaatse uit te voeren, zonder de handschoenen uit te hoeven trekken. De ingevoerde gegevens worden uiteraard rechtstreeks opgenomen in de geïntegreerde documentatie, die aan alle wettelijke en handelsrelevante eisen voldoet. Tuinders kunnen zo in de toekomst tijd besparen, de teeltkwaliteit verbeteren en op elk moment toegang hebben tot eerdere teeltmaatregelen om te zien welke beslissingen toen zijn genomen. De telers die het systeem al testen, zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt. Dankzij de naadloos aansluitende documentatie gaat geen relevante informatie verloren en kunnen de bemesting en de gewasbescherming worden geoptimaliseerd uit het oogpunt van duurzaam beheer en behoud van de beschikbare hulpbronnen – voor de tuinbouw van de toekomst.

Partners

Socials

Wij op sociale media