Vergadering Comité van Toezicht Interreg VI Deutschland-Nederland

25.11.2022

Op vrijdag 25 november 2022 vond de tweede vergadering van het Comité van Toezicht Interreg VI Deutschland-Nederland plaats. Deze bijeenkomst vond plaats bij de Hochschule Niederrhein in Krefeld. Zowel INTERREG V- als Interreg VI-programmapunten werden besproken. Sinds de officiële start van het Interreg VI-programma op 20 april 2022 zijn twee projectrondes uitgevoerd. Een derde ronde is onlangs gestart. Tot dusver zijn twee projecten goedgekeurd door de verschillende stuurgroepen en er zijn tientallen nieuwe projecten in ontwikkeling.

Ook werden de fondsen voor kleinschalige projecten goedgekeurd. Deze zijn ontwikkeld door de Europese Commissie om kleinere initiatieven op een administratief eenvoudige manier mogelijk te maken. Begin 2023 zullen deze starten.

Na de vergadering brachten de leden van het Comité van Toezicht, samen met de voorzitter mevrouw Witjes, een bezoek aan het HIT-Institut (Interreg-project D-NL-HIT). Het HIT-Institut van de Hochschule Niederrhein biedt een OPEN LAB RUIMTE ter ondersteuning van bedrijven en wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gestreefd om in korte tijd duurzame producten te ontwikkelen met een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Het project D-NL-HIT maakt gebruik van de faciliteiten van het instituut voor innovatieve productontwikkelingen op het gebied van oppervlaktetechnologie. Door chemische en andere expertise uit de oppervlaktedisciplines, automatisering en machine learning te combineren, kunnen de projectpartners optimaal profiteren van nieuwe technologieën. Meer informatie over het project vindt u hier.

Partners

Socials

Wij op sociale media