Uitnodiging voor het kick-off evenement van het Interreg project SenSpores – Nieuwe sensorstrategieën voor de snelle detectievan schimmel- en bacteriesporen in vloeibaar voedsel

25.03.2024

17 april 2024 | 11.00 uur | Brighthouse op de Brightlands Greenport Campus Venlo

Wij nodigen u van harte uit voor de kick-off van ons nieuwe Interreg project SenSpores. Graag willen wij u kennis laten maken met de interessante inhoud en doelstellingen van ons project. Het SenSpores project richt zich op de ontwikkeling van innovatieve biosensoren voor de detectie van sporen in vloeibaar voedsel. Op deze manier kan microbiologische besmetting zo snel mogelijk worden opgespoord en kunnen hygiënerisico‘s worden verminderd door meer routinecontroles. De samenwerking van verschillende partners uit de regio in het kader van het Interreg-programma maakt het mogelijk om samen te werken aan duurzame oplossingen voor voedselveiligheid.

We kijken uit naar uw interesse en deelname aan het evenement, evenals naar een stimulerende uitwisseling van ideeën.

Neemt u deel? Stuur dan uw bevestiging, met vermelding van het aantal deelnemers, vóór 2 april 2024 naar tanja.damm@hsnr.de.

Meer info over het programma vindt u hier.

Partners

Socials

Wij op sociale media