Twee nieuwe Arbeidsmarkt Noord-bouwstenen goedgekeurd

26.05.2021

Onlangs zijn twee nieuwe bouwstenen binnen het Interreg-project Arbeidsmarkt Noord goedgekeurd. Het gaat om de bouwstenen ‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’ en ‘SocialTransEnergy’. Het doel van DIA is om ondernemers in onze regio grensoverschrijdend met elkaar in verbinding te brengen. SocialTransEnergy onderzoekt op welke manier een afname van de  werkgelegenheid in de energiesector op een sociale manier opgevangen kan worden.

‘DIA – Digitalisierung, Innovation, Austausch’
Projectpartners Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland vertegenwoordigen zo’n 700 ondernemers die in de regio Emmen en het Duitse Emsland actief zijn. De partners willen hun ondernemersnetwerken grensoverschrijdend gaan inzetten. Zo kunnen de netwerken onder meer sneller en doeltreffender inspelen op de regionale vraag, producten en diensten ontwikkelen en andere partners betrekken bij de ontwikkeling van producten, aanbiedingen en innovaties van de ondernemers die in de twee netwerken vertegenwoordigd zijn.

Het investeringsvolume van de bouwsteen DIA bedraagt 39.840 euro. De bouwsteen wordt binnen Arbeidsmarkt Noord uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

‘SocialTransEnergy’

Zowel het werken aan een duurzame energievoorziening als het sluiten van kolen- en gascentrales en het stopzetten van de aardgaswinning hebben gevolgen voor de werkgelegenheid in onze regio. Vakbond FNV Noord en DGB Region Oldenburg-Ostfriesland willen daarom hun netwerken en kennis bundelen om samen de gevolgen van de energietransitie op de arbeidsmarkt in de Eems Dollard Regio te onderzoeken. Binnen de nieuwe bouwsteen SocialTransEnergy wordt samen met direct betrokken werknemers, belangengroepen en vakbonden gewerkt aan de sociale gevolgen van de transformatie van de energie-industrie. Er wordt onder meer onderzocht hoe een afname van werkgelegenheid op een sociale en realistische manier kan worden opgevangen.

Het investeringsvolume van de bouwsteen SocialTransEnergy bedraagt 50.000 euro. De bouwsteen wordt binnen Arbeidsmarkt Noord uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Partners

Socials

Wij op sociale media