Transnationale arbeidsmigratie in de Euregio – TRAM

27.06.2024

Het Interreg-project “TRAM” houdt op 4 juli 2024 in de faculteitsruimte (02 01 015) van de Hogeschool Rijn-Waal in Kleef en digitaal zijn eerste Field Lab voor het werkveld Arbeid en Bedrijven.

Het doel van het Field Lab is het verder ontwikkelen van een geplande workshop met de werktitel “Good Work or Good Practice – Best Advertising for the Company?”.

De workshop en het Field Lab voor de planning ervan zijn bedoeld voor alle werkgevers in de agrarische sector die arbeidsmigranten uit Oost-Europa in dienst hebben. Het doel is om erachter te komen welke kwesties van bijzonder belang zijn voor werkgevers en ook om erachter te komen wat goed gedrag is ten opzichte van arbeidsmigranten en hoe ze op de lange termijn door bedrijven kunnen worden behouden.

De workshop is in eerste instantie gepland voor de landbouwsector en aangepast aan de Duitse situatie. Op een later tijdstip zal de workshop worden aangepast en overgezet naar de Nederlandse situatie.

Om de inhoud verder uit te werken, is de eerste stap om te presenteren wat er gepland is en vervolgens met u te bespreken wat er eventueel nog ontbreekt en wat er toegevoegd of weggelaten moet worden.

Op dit moment worden presentaties voorbereid op het gebied van wettelijke en collectieve onderhandelingsmogelijkheden, beloningsprikkels voor werknemersbehoud, huisvestingsrecht, communicatie en een casus uit de agrarische sector. Meer details zullen tijdens de bijeenkomst worden verstrekt.

Als u geïnteresseerd bent in deelname, neem dan contact op met Marius Glassner (marius.glassner@hochschule-rhein-waal.de) of Maria Gonzalez (Maria-Angelica.Sarmiento-Gonzalez@hsrw.org). Vragen kunnen ook naar dit adres worden gestuurd.

We kijken uit naar uw deelname!

Partners

Socials

Wij op sociale media