Succesvolle ondersteuning voor productinnovaties bij EnerPRO

10.03.2022

Het INTERREG-project EnerPRO kan terugkijken op een succesvol project van tweeënhalf jaar. In die periode zijn meer dan 30 innovatieprojecten van start gegaan; sommige lopen nog, de meeste zijn intussen voltooid. Naast ideeën voor CO2-besparende concepten vormen een mkb-bedrijf en een projectpartner in het buurland de voorwaarden voor financiering voor de Nederlands en Duitse deelnemers aan het programma. De kern van EnerPRO bestond uit netwerken en grensoverschrijdende samenwerking binnen de projecten. Door kennis uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars competenties, konden nog betere resultaten worden bereikt. Een andere stimulans vormde de mogelijkheid om zowel op de Duitse als op de Nederlands markt actief te kunnen worden.

Van textielafval tot isolatiemateriaal

Eén van de bedrijven die sinds begin 2019 via EnerPRO financiering hebben ontvangen, is het Duitse bedrijf EEDEN GerMan. EEDEN is gespecialiseerd in chemische upcycling van textiel en streeft ernaar de kledingindustrie circulair te maken. Eén van de grootste problemen bij upcycling van textiel is echter de vermenging van verschillende soorten vezels. Voor sommige mengsels bestaan er tot op heden geen goede mogelijkheden voor upcycling. Om dit textielafval toch te kunnen verwerken, heeft het team van EEDEN laboratoriumproeven uitgevoerd. Daarbij ontdekte het team dat bepaalde mengsels over goede isolerende eigenschappen beschikken en een duurzamer alternatief voor conventionele isolatiematerialen kunnen vormen.

Energiezuinige productie

In samenwerking met de Nederlandse deelnemer Maastricht Student Consulting, die ook financiering ontving, ontwikkelden de projectpartners een businessplan en een prototype. Het prototype werd in het veld getest en de gegevens uit de haalbaarheidsstudie werden geverifieerd. Daarnaast testte EEDEN innovatieve benaderingen van brandvertragende apparatuur. De testresultaten en de ontwikkeling van een marktstrategie vormden de aanzet tot een wijziging in het ontwerp van het isolatiemateriaal, dat daardoor nu met nog minder energie kan worden geproduceerd. Het project heeft hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke CO2-besparingen in de bouwsector.

Bedrijven uit verschillende sectoren hebben soortgelijke innovatieve projecten geïnitieerd en met steun van EnerPRO uitgevoerd. Dertien regionale coördinatoren uit beide landen waren beschikbaar als contactpersonen voor de bedrijven. Met de voltooiing van de laatste innovatieprojecten wordt het project in 2022 afgerond.

Partners

Socials

Wij op sociale media