Stichting Duurzaam Noord Deurningen is van plan om het biogasnetwerk uit te breiden

09.02.2021

In 2018 heeft Stichting Duurzaam Noord Deurningen al een warmtevoucher ontvangen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de uitbreiding van de BiogasHUB. Het Interreg-project is inmiddels gerealiseerd en in volle gang. Met deze tweede warmtevoucher is Stichting Duurzaam Noord Deurningen van plan om nog grotere stappen te maken. “We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de Task Force Warmtetransitie in ons project”, aldus Willy Bruns.

Biogasvergister in Noord-Deurningen (Foto: FH Münster)

Momenteel heeft de energiecoöperatie IJskoud in samenwerking met de COGAS een eerste biogasnetwerkcluster gerealiseerd en vanaf het najaar 2019 in werking gesteld. Het biogas dat op een zestal locaties op boerderijschaal wordt geproduceerd, gereinigd en gedroogd gaat via een biogasnetwerk naar twee afnemers in Denekamp. Het biogas wordt bij de afnemers direct omgezet in warmte of stoom (hoogste rendement).

Om de leveringszekerheid te kunnen garanderen wilt Stichting het netwerk uitbreiden met nieuwe clusters en zoveel mogelijk geïnteresseerden laten aansluiten. Vooralsnog zullen er 22 woningen, een cultuurhuis, een school en een kerk zich aansluiten. Met behulp van de warmtevoucher wilt de Stichting onderzoek doen in hoeverre biogas een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas is voor het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen in Noord Deurningen.

De verwachting is dat de inzet van biogas als alternatief voor aardgas om de kern Noord Deurningen van warmte te voorzien veel goedkoper is dan de inzet van bijv. warmtepompen. “Door middel van een pilot willen we bewoners overtuigen dat biogas het juiste alternatief is voor aardgas”, aldus Willy Bruns.

De jaarlijkse CO2-reductie zal naar verwachting aanzienlijk zijn, aangezien de reductie van methaanemissies van de melkveebedrijven die op het biogasnetwerk zijn aangesloten, kan worden bijgeschreven. Het aandeel van de melkveehouderijen in de regio is zeer hoog in vergelijking met de nationale cijfers. Er valt in de regio dus nog veel te bereiken op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Het percentage melkveehouderijen is in vergelijking met landelijke cijfers in de regio erg hoog. Op het gebied van broeikasgas- en stikstofemissie valt er in de regio dus veel te behalen.

De Stichting Duurzaam Noord Deurningen is van plan om na de haalbaarheidsstudie, met de biogasnetwerk-omgeving Lattrop-Brekelenkamp en de biogasnetwerk-omgeving Beuningen en Agelo uit te breiden richting Oldenzaal. Volgens Willy Bruns zit ook juist de meerwaarde van dit Task Force warmtetransitie project in de grensoverschrijdende factor. “Dit is een mooie kans om de Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving meer te laten overeenkomen, zodat we biogasvrij kunnen transporteren. Aangezien Noordoost-Twente aan Duitsland grenst, liggen er ook op euregionaal vlak samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst.”­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Partners

Socials

Wij op sociale media