Slotevenement van het INTERREG-project ‘LIVING Vecht-Dinkel’

14.10.2021

Onlangs heeft het slotevenement van het INTERREG-project ‘LIVING Vecht-Dinkel’ plaatsgevonden in de vorm van een digitaal symposium. Inhoudelijk stonden hierbij de gevolgen van klimaatverandering en adapatiestrategieën in de grensoverschrijdende Vecht-Dinkel-stroomgebieden centraal. 120 deelnemers waren digitaal van de partij, terwijl Sina Kuipers (radiojournaliste bij Radio WMW) het symposium leidde vanuit de tv-studio ‘Studio 47’ in Duisburg. De sprekers konden zelf kiezen of ze hun presentatie digitaal of ter plekke in de studio wilden houden. Ter overbrugging van taalbarrières werden alle presentaties simultaan naar het Duits en Nederlands vertaald. Het symposium werd georganiseerd door de Kreis Borken met ondersteuning van het Waterschap Vechtstromen en de Landkreis Grafschaft Bentheim.

In het openingsgesprek met Landrat dr. Kai Zwicker, prof. dr. Stefan Kuks (Watergraaf Waterschap Vechtstromen) en dr. Michael Kiehl (‘1. Kreisrat’ Landkreis Grafschaft Bentheim) kwam nogmaals duidelijk naar voren dat hoogwaterbescherming een uiterst actueel thema is met het oog op klimaatverandering. De steeds sterkere klimaatverandering zal in de toekomst in toenemende mate tot extreme weersomstandigheden leiden; hoogwater en overstromingen, evenals de andere extremen droogte en waterschaarste, zullen voor alle burgers dan ook hoog op de agenda blijven staan. Grensoverschrijdende samenwerking is in dit verband onontbeerlijk. Het is zaak het thema ‘klimaatadaptatie’ samen met de gemeenten, de waterbeheerders en de natuurbeschermers op te pakken. “Daarop voortbouwend moeten we voor de toekomst praktijkgerichte en vooral duurzame strategieën ontwikkelen”, zo luidde de eenstemmige verklaring van alle deelnemers.

Ter afsluiting van het INTERREG-project ‘LIVING Vecht-Dinkel’ werd daarnaast een aantal specifieke maatregelen voorgesteld, zoals de retentiegebiedverkenning, de Vechtdalroute van de Landkreis Grafschaft Bentheim en het in opdracht van de Kreis Borken door Doris Röckinghausen geschreven Dinkelboek.

In het tweede deel van het Vecht-Dinkel-symposium over het thema ‘duurzame samenwerking’ werden alle deelnemers vervolgens interactief betrokken in de vorm van een rondvraag over ‘klimaatadaptatie’. Hierbij blikten alle deelnemers vooruit naar de toekomst, maar reflecteerden ze ook op strategieën en aanpakken en op projecten die al zijn uitgevoerd en die nu al de gevolgen van klimaatverandering tegengaan.

Nordrhein-Westfalen was dit jaar de eerste deelstaat waar een wet voor klimaatadaptatie in werking is getreden en zal nu met een vijftien punten tellend ‘offensief’ vaart zetten achter diverse maatregelen die de klimaatadaptatie bevorderen. Naast voorlichtingscampagnes over dakbegroeiing of de bewustmaking van de bevolking van de gevolgen van intensieve neerslag gaat het hierbij ook om het concept voor lange droogteperioden dat het ministerie na de droge zomers van de afgelopen jaren al eind 2019 heeft gelanceerd. Dit concept werd nu gepresenteerd door Maria Berglund van het ministerie van milieu, landbouw, natuur- en consumentenbescherming van de deelstaat NRW.

Kordula Blickmann, hoofd van de afdeling Natuur en Milieu bij het Kreisbestuur, ging vervolgens in op concepten voor hoogwaterbescherming in de Kreis Borken. De gemeenten in deze Kreis zijn actief bij de planning van deze concepten betrokken. Centrale aspecten hierbij zijn: technische hoogwaterbescherming (bijv. dijken), natuurlijke waterberging (volgens EU-Kaderrichtlijn Water), preventieve maatregelen tegen intensieve neerslag en het meenemen van stedenbouwkundige en toeristische aspecten. Van belang is dat er een intensieve afstemming met de verschillende actoren plaatsvindt. Door de intensieve grensoverschrijdende samenwerking zien we de Duits-Nederlandse grens steeds minder als barrière – de grens was sowieso nooit relevant voor klimaat, weer en natuur’, concludeerde Kordula Blickmann.

Ter afsluiting van het symposium stelde Wim Wassink het concept voor het waterbeheer voor Oost-Nederland voor, dat streeft naar de juiste balans tussen de bestrijding van droogte en de voorkoming van overstromingen.

Eén ding werd aan het einde van het Vecht-Dinkel-symposium heel duidelijk: het ‘te veel’ en ‘te weinig’ aan water als gevolg van klimaatverandering moet worden beschouwd als een uitdaging die de hele maatschappij betreft.

Over de achtergrond: project ‘LIVING-Vecht Dinkel’

Het project ‘LIVING-Vecht-Dinkel‘ wordt gefinancierd door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. Doel is de vermindering van de barrièrewerking van de grens in het internationale stroomgebied van Vecht en Dinkel. In het kader van het project voeren twaalf projectpartners uit Duitsland en Nederland in drie werkpakketten in totaal elf praktijkgerichte maatregelen uit, waarvan het Dinkelboek er één is. Tijdsbestek voor de uitvoering van het project is de periode 2017 t/m 2021.

Partners

Socials

Wij op sociale media