Slotconferentie Circular-Bio

20.12.2022

“Het Interreg Deutschland-Nederland project Circular-Bio is een voorbeeldproject voor grensoverschrijdende samenwerking. Concurrenten worden partners en wij kunnen nieuwe waardeketens openen. Afval wordt een nieuwe grondstof.” (Dr. Feiler)

Op 8 november 2022 vond in de Villa Flora op Brightlands Greenport Campus Venlo de slotconferentie plaats van het succesvolle INTERREG Deutschland-Nederland-project Circular-Bio. Vanuit het project zijn grensoverschrijdende activiteiten in de circulaire bio-economie bevorderd, en hindernissen en uitdagingen geïdentificeerd die de ontwikkeling en oprichting van grensoverschrijdende waardenetwerken en bedrijfsmodellen nog in de weg staan.

Het uitgebreide netwerk van Circular-Bio, dat tijdens het project werd opgericht, omvat veel partijen uit NRW en de provincie Limburg. Tijdens de bijeenkomst waren ook enkele politici uit beide regio’s aanwezig, zoals Dr. Christian Feiler (Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van NRW) en Pierre Raeven (departement van Economische Zaken van de Provincie Limburg). Zij benadrukten in hun inleidende toespraken het belang van grensoverschrijdende samenwerking om gezamenlijk de weg van de circulaire economie en de bio-economie te bewandelen.

In twee inzichtelijke keynote speeches belichtten Jan Willem van de Groep (het Nederlandse programma ‘Building Balance’) en Niklas Hielscher (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ)) alternatieve toepassingen van rest- en nevenstromen in verschillende industriële sectoren. Jan Willem van de Groep legde nadruk op grondstoffen voor een gezonde en duurzame bouwsector op basis van biogene grondstoffen. Niklas Hielscher onderstreepte hoe de klimaat- en energiecrisis omslagpunten veroorzaakt in de energie-industrie en chemische industrie en in de landbouw. Verder liet hij zien hoe bio-economie en circulariteit voor RWZ nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maken en hoe dit de waardenetwerken van grondstoffen tot producten binnen de door RWZ ondersteunde bedrijven beïnvloedt.

Verder werd de creatieve en innovatieve sfeer van Villa Flora gebruikt om het Circular-Bio-project en zijn resultaten te presenteren. Sarah Refai (CLIB) gaf een overzicht van de activiteiten en resultaten van de afgelopen drie jaar. Een belangrijke focus lag op de door het project gefinancierde voucherprojecten, waarin een breed scala aan circulaire bio-economie-onderwerpen aan bod kwam, zoals de levering en het gebruik van biomassa of de ontwikkeling van productieprocessen om producten en processen duurzamer te maken. Tien voucherprojecten die binnen Circular-Bio zijn ondersteund, presenteerden hun ideeën en resultaten in korte pitches aan het geïnteresseerde publiek. De deelnemers konden vervolgens stemmen op het meest innovatieve grensoverschrijdende project op het gebied van circulaire bio-economie. De winnaar was het project ‘Pectineconcentratie na extractie van koffiebessen’ van de twee CLIB-leden Pectcof en Fraunhofer UMSICHT. In het project werden koffiebessen gebruikt als biomassastroom om pectines te extraheren. De technologische verbetering van het extractiesysteem door het gebruik van oscillerende membraansystemen was succesvol en het project werd door de deelnemers aan de conferentie beloond met de Circular-Bio Innovation Award.

De conferentie werd afgesloten door Dennis Herzberg (CLIB) en Marcel Claus (gemeente Venray), die ook een vooruitblik gaven op het vervolgproject Realise-Bio, dat begin deze maand werd goedgekeurd. Het gaat volgend jaar van start en heeft tot doel de netwerken die tijdens het Circular-Bio-project zijn ontstaan verder te versterken en de circulaire bio-economie in de grensoverschrijdende regio te bevorderen.

Partners

Socials

Wij op sociale media