Save the date!

02.08.2022

Onze gemeenschappelijke grensregio leeft van de intensieve uitwisseling van ervaring en kennis. De afgelopen jaren is de koers uitgezet voor de totstandbrenging van een opleidings- en arbeidsmarkt zonder grenzen. Met vele succesvolle initiatieven zijn wij samen een stuk dichterbij gekomen bij het bereiken van dit doel. Ook de corona-pandemie kon ons daarbij niet tegenhouden.

De onderwijs- en arbeidsmarktpartners hebben de kans benut om digitale mogelijkheden grensoverschrijdend, ook in het bereik van onderwijs en werken, uit te breiden. Gezamenlijk met u willen wij terugkijken op de succesvolle initiatieven en projecten.

Op basis daarvan kunnen wij samen bespreken welke mogelijkheden er zijn voor grensoverschrijdende samenwerking in de toekomst en verwelkomen wij suggesties en ideeën voor de invulling daarvan. Daarnaast krijgt u informatie over de subsidiemogelijkheden in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor het netwerkevenement

“Samen werken aan een verbonden grensgebied” op 5 oktober 2022 vanaf 12:30 uur in Papenburg.

Het definitieve programma volgt binnenkort.

Partners

Socials

Wij op sociale media