Samenwerken én innoveren

06.12.2022

In het industriële monument NINO-Hochbau, de voormalige textielfabriek van de firma NINO, werd de mogelijkheid aan innoverende organisaties geboden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te netwerken. Deze ontmoeting stond in het teken van het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland en werd op 24 november in Nordhorn georganiseerd. Het Regionale Programmamanagement van de EUREGIO en van de Eems Dollard Regio verwelkomden ruim zeventig deelnemers bij de bijeenkomst.

De burgemeester van Nordhorn, Thomas Berling, opende met zijn welkomstwoord de bijeenkomst. De Stadt Nordhorn is ook zelf grensoverschrijdend actief, onder andere op het gebied van mobiliteit en waterbeheer. De burgemeester benadrukte dat een project altijd moet beginnen met een goed idee en ontwikkelingskansen en dat vervolgens de financieringsmogelijkheden besproken kunnen worden. Voor de uitwisseling over mogelijke projectideeën kregen de deelnemers uitgebreid de tijd tijdens rondetafelsessies in kleinere groepen. Er werd gevraagd naar uitdagingen en mogelijke, grensoverschrijdende oplossingen voor de thema’s HTSM, Agro & Food, Health & Care en Energie & Klimaat. Daarbij zijn uiteenlopende zaken besproken, afhankelijk van het thema van de groep. In plenum werden de resultaten van de verschillende groepen met elkaar gedeeld.

Van de deelnemers had een grote groep nog geen ervaring met het Interreg-programma. De bijeenkomst bood de gelegenheid met ervaren projectpartners en ook penvoerders in contact te komen om een beeld te krijgen van de stappen die doorlopen moeten worden bij de projectaanvraag en uitvoering. Dit werd ook aangesproken in de podiumdiscussie met vertegenwoordigers van de FH Münster, Netzwerk Oberfläche e.V., TCNN en DNL-contact. Deze organisaties hebben al meerjarige ervaring opgebouwd in het Interreg-programma en succesvolle projecten omgezet.

Geheel passend bij de tijd van het jaar konden de deelnemers van de bijeenkomst met chocolademunten van de Sint alvast een voorproefje krijgen van de subsidiemogelijkheden van het Europese programma. Door middel van een presentatie zijn de belangrijkste punten aangesproken en is men voor nadere en op het projectidee afgestemde informatie uitgenodigd om contact op te nemen met het Regionale Programmamanagement. Zij zijn voor het Interreg Deutschland-Nederland programma het eerste aanspreekpunt voor projectaanvragers en bewaken de eisen waaraan een projectaanvraag moet voldoen. Na de indiening van een project wordt de aanvraag beoordeeld door Interreg-partners die bestaan uit Nederlandse en Duitse provincies en ministeries.

Partners

Socials

Wij op sociale media