PFAS

Dit project
richt zich op de groeiende uitdaging van “PFAS” in de Eems-Dollard-Regio. Het project “Grensoverschrijdend onderzoek naar PFAS in de
Waddenzee” is de eerste praktische grensoverschrijdende samenwerking op
dit gebied. De kern van het project is een breed onderzoek naar
PFAS-verontreiniging in verschillende waterbronnen. Het specifieke onderzoeksgebied
zijn de Duitse en Nederlandse Waddeneilanden, met vergelijkingen en afleidingen
voor het vasteland.

PFAS (per- en
polyfluoralkylstoffen) zijn een groep door de mens gemaakte chemicaliën die in
verschillende producten worden gebruikt en waarvan de verspreiding als
potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid wordt
beschouwd. PFAS zijn extreem stabiel en worden ook wel
“eeuwigheidschemicaliën” genoemd.

De twee
grootste waterverenigingen in de Eems-Dollard-Regio, OOWV aan Duitse zijde en
Vitens aan Nederlandse zijde, willen samen de nieuwe uitdaging “PFAS”
aangaan door directe samenwerking. Op basis van initieel onderzoek (werkpakket
1) worden methoden voor monstername en laboratoriumanalyse ontwikkeld
(werkpakket 2), om vervolgens de monstername en analyses in de praktijk uit te
voeren (werkpakket 3), de gegevens te evalueren (werkpakket 4) en conclusies te
trekken en de dialoog aan te gaan (werkpakket 5).

Het project
legt de basis voor een toekomstige aanpak van PFAS in de Eems-Dollard-Regio met
gegevens en aanbevelingen voor actie. De projectresultaten zullen worden
gepresenteerd aan overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en
geïnteresseerde burgers in de regio..
Tegelijkertijd
moet dit project de opmaat vormen voor een intensievere grensoverschrijdende
institutionele samenwerking op het gebied van “water”, met de
verkenning van mogelijke vervolgactiviteiten voor verdere gemeenschappelijke
wateruitdagingen.

Projectinformatie

Geplande projectkosten
€946,473.28
Prioriteit
Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied
Projectduur
01.03.2024
 - 
29.02.2028
Leadpartner
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)
Projectpartners
Vitens N. V.

Projectfinanciering

EFRE / EFRO
€477,685.07
MB Niedersachsen
€102,361.08
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)
€149,844.95
Provincie Fryslân
€102,361.08
Vitens N. V.
€114,221.10
Heeft u een projectidee of een specifieke vraag over het Interreg-programma Deutschland-Nederland?
Vul dit formulier in en onze specialisten nemen contact met u op.
We helpen u graag verder! Wij staan ​​ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Partners

Socials

Wij op sociale media