Project ROCKET afgesloten

04.03.2020

Te midden van 16 sterke innovatieconsortia is vrijdag 27 februari het INTERREG-project ‘ROCKET’ feestelijk afgesloten. In de DRU Cultuurfabriek te Ulft namen vele ondernemers deel aan het innovatieve programma van de ROCKET-eindbijeenkomst. Binnen ROCKET werden grensoverschrijdende ontwikkelingen in Key Enabling Technologies, zoals fotonica nanotechnologie en nieuwe materialen gestimuleerd. Deze technologische ontwikkelingen vormen het fundament voor een nieuwe generatie producten en processen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen van nu en van de toekomst.

ROCKET-effect

Binnen dit INTERREG-project zijn zes haalbaarheidsstudies en elf innovatieprojecten uitgevoerd. Binnen elk van deze projecten werkten bedrijven over de grens met elkaar samen op verschillende onderwerpen. In totaal zijn er gedurende de looptijd van vier jaar 92 bedrijven ondersteund. Het overkoepelende doel was om de Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio sterker en effectiever met elkaar te laten samenwerken, waardoor de grensregio beter concurrerend en toekomstbestendiger wordt en waardoor de innovatiekracht van alle betrokken bedrijven en kennisinstellingen omhoog is gegaan.

De ontwikkelingen in de elf innovatieprojecten variëren per project, maar de potentiële impact is groot. Zo wordt binnen het sub-project VALIDIS nanotechnologie gebruikt voor de ontwikkeling van naalden die gebruikt kunnen worden om insuline in de oppervlaktehuid te plaatsen, waardoor het sneller in de bloedsomloop wordt opgenomen. Het uiteindelijke beoogde resultaat is technologie waardoor de kwaliteit van leven van diabetespatiënten omhoog gaat.

Informatie over elk project, inclusief geanimeerde filmpjes van alle sub-projecten, vindt u op: www.rocket-innovations.eu

Eindbijeenkomst

Tijdens de ROCKET-eindbijeenkomst zijn de betrokken bedrijven en de geïnteresseerde bezoekers verder meegenomen in de kansen en moeilijkheden die ontstaan bij grensoverschrijdende samenwerking. Zij spraken over de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen en over kansen om deze in de toekomst gezamenlijk op te pakken. Juist door over de grens te kijken worden de bedrijven gestimuleerd om gebruik te maken van de -vaak onbekende potentie- in de grensregio.

ROCKET is gefinancierd vanuit het programma INTERREG Deutschland-Nederland, in combinatie met bijdragen van de Provincie Overijssel, de Provincie Gelderland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Vanwege de grote interesse van bedrijven voor ROCKET, is er een opvolger van start gegaan in de vorm van ROCKET Reloaded.

Partners

Socials

Wij op sociale media