Oppervlakten-hightech

09.02.2021

Het Interreg-programmagebied is een sterke chemische regio met enkele honderden kleine en middelgrote ondernemingen binnen de industrie van de oppervlaktetechnologie: lijm, verf, lak en coatingmaterialen voor drukwerk.

Deze industrie maakt een periode van verandering door als gevolg van de groeiende vraag naar milieuvriendelijke, regionaal geproduceerde producten. De internationale concurrentie, vooral met bedrijven uit de Aziatische regio, wordt zo een overlevingsstrijd. Met name kleine en middelgrote ondernemingen zijn vaak niet in staat om deze concurrentie bij te houden vanwege hun beperkte onderzoeksmiddelen op het gebied van hightechsystemen en -materialen (HTSM). Hier komt de nieuwe High Throughput Formulation (HTF) technologie in beeld, die binnenkort beschikbaar zal zijn aan de Hochschule Niederrhein – de leadpartner van het Interreg-project D-NL-HIT: Met zijn volledig geautomatiseerde, robotondersteunde formulerings-, coating- en analysemodules versnelt HTF de productontwikkeling tot wel vijf keer. Bovendien worden de verkregen gegevens met behulp van machinale leermethoden omgezet in modellen, die een virtuele en nieuwe ontwikkeling op de PC mogelijk maken en zo innovaties op de lange termijn versnellen.

De overdracht van de universiteit naar de bedrijven vindt plaats door middel van toegepast onderzoek op het gebied van innovatieve materiaal- en hightechprocesontwikkelingen, onder andere in een open innovatieomgeving. De Hochschule Niederrhein voorziet bedrijven van de basistechnologieën in haar nieuw opgerichte oppervlaktecentrum – het HIT-Instituut. Naast de technische ontwikkelingen met meer dan 25 nieuwe duurzame producten is een kerntaak van het D-NL-HIT project het bevorderen van de samenwerking van de bedrijven ook buiten de industrie en over de grenzen heen en het ondersteunen van de technologieoverdracht met universitaire partners en ervaren toeleveranciers van de grootschalige industrie. Een gekoppeld informatie- en participatienetwerk zorgt voor een duurzame integratie van verdere bedrijven in de regio en dus voor een brede participatie om dankzij een snellere productontwikkeling in de toekomst tot 15.000 banen in de concurrentiestrijd veilig te stellen.

Meer informatie over het project is ook te vinden op de website https://ihit.online/. Ook bedrijven met een eigen productidee kunnen contact opnemen met het projectmanagement om de mogelijkheden tot deelname te bespreken. Het project loopt tot mei 2021.

D-NL-HIT wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), MWIDE NRW en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.

Partners

Socials

Wij op sociale media