Openbare aanbestedingsprocedure gestart

05.04.2024

Tussentijdse evaluatie & stakeholderconsultatie

Het subsidieprogramma “Interreg VI A Deutschland-Nederland 2021-2027” heeft vandaag een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de uitvoering van een tussentijdse evaluatie en een stakeholderconsultatie. De aanbestedingsdocumenten zijn beschikbaar via het Deutsche Ausschreibungsblatt of kunnen worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@deutschland-nederland.eu.  

De opdracht omvat het ontwerp en de uitvoering van een tussentijdse evaluatie conform het evaluatieplan van Interreg VI Duitsland-Nederland (perceel 1) en de uitvoering van een stakeholderconsultatie over Interreg overeenkomstig de door de Europese Commissie verstrekte toolkit (perceel 2).

De uiterste datum voor het indienen van offertes is 03-05-2024 om 12:00 uur.

Partners

Socials

Wij op sociale media