Nieuwe Interreg-subsidie voor waterstofproject

22.02.2024

In de Programmabrede Stuurgroep van het Interreg Deutschland-Nederland programma werd in februari een nieuw grensoverschrijdend project door verschillende Duitse en Nederlandse overheden goedgekeurd. Het project focust zich op innovatie in de waterstofproductieketen en de volgende projectpartners maken deel uit van de samenwerking: FH Münster, Saxion Hogeschool, University of Twente en de bedrijven BEN-Tec GmbH, HyGear, IHM engineering GmbH, Pondera en Powerspex.

In totaal heeft het project een budget van € 2.559.702,26te besteden. Er is een Interreg-financiering voor het merendeel afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door de goedkeuring van BOOST gaat € 1.097.782,96 uit dit fonds naar de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarnaast dragen de Interreg-partners een cofinanciering bij met een waarde van € 470.478,38. Dit zijn Duitse en Nederlandse provincies en ministeries, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincies Overijssel en Gelderland aan Nederlandse zijde en aan Duitse zijde het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW en het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten. Ook leveren de projectpartners een eigen bijdrage van € 991.440,92.

BOOST

Het nieuwe project met de naam BOOST heeft als doel een bijdrage te leveren aan de duurzame waterstofwinning. Elektrolysers zorgen ervoor dat watermoleculen (H2O) met behulp van elektrische stroom worden opgesplitst in waterstof en zuurstof.. Als hiervoor elektrische stroom wordt gebruikt uit bijvoorbeeld zonne-energie of windmolens dan wordt er geen CO2 uitgestoten en dat maakt het proces groen. Elektrolyse is een veelbelovende uitvinding, vooral voor het noorden van het grensgebied waar volop windmolens in zee zijn geplaatst. Groene waterstof wordt daarom gezien als dé duurzame brandstof en energiedrager van de toekomst. Om mee te gaan in de huidige markt is het voor bedrijven belangrijk om te blijven innoveren, zodat de investerings- als bedrijfskosten van elektrolysers laag blijven.

De projectpartners bundelen hun krachten om een innovatieve softwaretoolbox voor elektrolysers te ontwikkelen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van digitale tweelingen. Deze virtuele kopieën van echte installaties maken het mogelijk om elektrolysetoepassingen op verschillende manieren te verbeteren, zodat bedrijven in de hele waterstofproductieketen hiervan kunnen profiteren. Fabrikanten kunnen elektrolysers optimaliseren en verder ontwikkelen, planners van installaties kunnen de integratie efficiënter maken en operators kunnen realistisch gedrag onder verschillende omstandigheden simuleren, bijvoorbeeld om de oorzaken van storingen tijdens bedrijf te achterhalen. Op deze manier komt er veel know how op lokaal niveau beschikbaar die het concurrentievermogen van het regionale MKB in de grensstreek versterkt. Verschillende testopstellingen zullen tijdens de projectlooptijd worden opgezet voor de verificatie en validatie van nieuwe modellen. Ook onderwijsinstellingen worden betrokken bij het project, waarbij het project hen zal ondersteunen in het aanbieden van gespecialiseerde studie- en trainingsprogramma’s op het gebied van elektrolysertechnologieën, zodat afgestudeerden een sterke aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

De klimaatcrisis en de bijbehorende energietransitie is een proces dat zich op mondiaal niveau afspeelt en dus ook in Nederland en Duitsland. De reductiedoelen voor de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd vloeien voort uit afspraken uit o.a. het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Door de juiste combinatie van de competenties van universiteiten en hogescholen en bedrijven in Nederland en Duitsland kan in het programmagebied van Interreg het waterstofecosysteem (verder) worden opgebouwd met als doel nieuwe marktkansen te creëren. Het project loopt tot en met februari 2027.

Partners

Socials

Wij op sociale media