Nieuw goedgekeurd INTERREG-project

23.02.2021

Onlangs is het INTERREG-project “Gliomen – samen meer halen uit beeldvorming” goedgekeurd.

De term “gliomen” betreft een verzamelnaam die gebruikt wordt voor verschillende hersentumoren. Gliomen zijn zeldzame tumoren (6/100.000 per jaar) waarvan 75% van de nieuwe diagnoses het glioblastoom betreft. Dit hooggradige glioom is naast de meest voorkomende soort ook de meest kwaadaardige variant van hersenkanker. De kans op overleving is zeer slecht met een 2-jaarsoverleving van minder dan 20%. De huidige behandeling bestaat uit operatie, gevolgd door chemotherapie en bestraling en dient gericht te zijn op het kwalitatief verlengen van het leven van de patiënt. Dit betekent tegelijkertijd ook dat 25% van de gliomen laaggradig zijn. De mediane overleving bij deze gliale tumoren varieert afhankelijk van het type van circa 4-15 jaar. Daarnaast zijn de behandelopties voor verschillende type laaggradige gliomen significant anders. Het onderscheiden van de verschillende laaggradige gliomen is daarom van groot belang.

Op dit moment is in onze regio’s nog steeds standaardzorg dat voor de tumortype-bepaling een stukje weefsel wordt verkregen door de neurochirurg. Na deze belastende, risicovolle hersenoperatie bepaalt de patholoog-anatoom het precieze tumortype met behulp van histopathologie en moleculaire diagnostiek door de patholoog. Echter, onderzoek van andere universitair medische centra laat zien dat radiologische beeldvorming, vaak MRI, kan bijdragen aan het bepalen van het precieze tumortype zonder dat de patiënt geopereerd hoeft te worden. Deze zogenaamde non-invasieve tumortypering vindt plaats met behulp van geavanceerde computer-algoritmes, artificial intelligence (AI) genaamd. Daarnaast dient een groot aantal casus beschikbaar te zijn.

In dit project worden daarom de hoog-complexe beeldvorming en AI-analyse van gliomen vergeleken tussen de deelnemende partners in Nederland en Duitsland. De Nederlands-Duitse samenwerking heeft tot doel om de zorg voor patiënten met een glioom te verbeteren. Er zal een registratiesysteem worden opgezet waarmee de artsen uit de verschillende betrokken centra de AI-analyses kunnen uitvoeren.

Alle betrokken partijen in deze Nederlands-Duitse samenwerking voeren deze beeldvorming uit en kunnen dus profijt hebben van de hier voorgestelde samenwerking.

Dit project richt zich op de Nederlandse en Duitse academische centra in onze grensregio welke verwijzingscentra zijn voor patiënten met een glioom. De genoemde centra krijgen verwijzingen uit de omliggende centra; het bestrijkingsgebied betreft daarmee van Doetinchem tot Roermond en van Uden tot Düsseldorf. Bestaande algemene patiëntenorganisaties worden op de hoogte gesteld van het genoemde project.

Het project wordt uitgevoerd door het Radboud UMC in Nijmegen, het Universitätsklinikum Düsseldorf als ook het Universitätsklinikum Münster.

Partners

Socials

Wij op sociale media