Meer nieuwe projecten goedgekeurd!

13.06.2024

In mei zijn er weer tien nieuwe projecten goedgekeurd door de stuurgroepen van het Interreg-Programma Deutschland-Nederland. Het gaat om de volgende projecten:

  • Ferry Go! (autonome veerboten in de Duits-Nederlandse Waddenzee)
  • WaddenVisie (Een grensoverschrijdende modelregio voor duurzame ontwikkeling en natuurbeleving)
  • LifeHelper (real-time bewegingsmonitoring – overal en altijd)
  • Peat-free substrates (ontwikkeling van veenvrije substraten door gebruik te maken van silphie fermentatieresiduen uit fermentatieprocessen)
  • Paludi & Bouw (ontwikkeling van biobased bouwmaterialen, zoals plaatmateriaal en los isolatiemateriaal, die geproduceerd worden uit de natte kweek van kattenstaart en aangevuld worden met o.a. mycelium)
  • ReFarM (herbezinning op landbouw en meststoffenbeheer)
  • DIWA (droogtestrategieën in waterbeheer)
  • B-BOLD Minds (Grensoverstijgende doorontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren)
  • SHAPE- Soil Health Check and Practices (ontwikkeling van innovatieve meet- en analysesystemen die geïntegreerd zijn in een nieuw type monitoringsysteem waarmee boeren op elk moment de huidige gezondheidstoestand van hun land kunnen beoordelen)
  • [Re]value (regionale hennep en wol voor textieltoepassingen)

Het DIWA-project is ook gedefinieerd als een project van strategisch belang! Een overzicht van alle strategische projecten en hun betekenis voor het programma vindt u hier.

Naast de hierboven genoemde grote projecten zijn er ook meerdere subprojecten goedgekeurd. Deze subprojecten horen o.a. bij de al actieve grote projecten EKW, EMPHATI, X-Lives en Realise-Bio. Wil je meer weten over deze projecten? Neem dan een kijkje in onze projectdatabase.

Partners

Socials

Wij op sociale media