Leonardo da Vinci Innovation

06.05.2021

Bij het project ‘’Leonardo da Vinci Innovation’’ dat onderdeel uitmaakt van het INTERREG Deutschland-Nederland programma zitten de projectpartners niet stil. Verschillende deelprojecten lopen momenteel door elkaar. In Ulft is een tentoonstelling gaande in het teken van kunst en oude ambachten en in Bocholt wordt in het werkpakket ‘’Factory Matches’’ hard gewerkt aan creatieve oplossingen om klaslokalen te zuiveren. Een uitdagende opdracht, vooral nu we nog altijd in de coronapandemie zitten.

Rond de kerst van 2020 werd een erg gemengd internationaal team opgezet met partners uit Nederland en Duitsland. Professor in de Bionica Tobias Seidl van de Westfälische Hochschule in Bocholt werkt samen met een groep studenten en collega’s van de hogeschool, Warmgroen Concept, Art and Design en designer Joris de Groot aan een aerosol-afzuig-installatie voor klaslokalen. Het lijkt een welkome oplossing voor scholen, omdat aan beide kanten van de grens scholen moeite hebben om de lucht in klaslokalen te zuiveren en de grensoverschrijdende oplossing snel gemonteerd kan worden. ‘’Professionele installaties voor scholen zijn vaak erg duur en kosten veel tijd om te installeren. Echter zijn er ook heel veel creatieve goedkopere oplossingen’’, vertelt Seidl. Daarom heeft het projectteam een afzuiginstallatie ontworpen dat gebaseerd is op een bekend model, maar dat geïnstalleerd kan worden met producten uit een willekeurige bouwmarkt. Aan de hand van kleine druppeltjes in onze adem die aerosolen worden genoemd en die ieder mens uitademt kan een sensor in de installatie meten wanneer de lucht in een ruimte te verbruikt is. Als de lucht als te onzuiver wordt gemeten wordt er automatisch lucht uit de binnenruimte naar buiten gepompt. Op deze manier wordt niet alleen de gebruikte lucht naar buiten gepompt, maar ook de virussen die zich bevinden in deze lucht.

Over de goede samenwerking in het project is Tobias Seidl erg enthousiast. Hij heeft in zijn leven ook al meerdere malen in het buitenland gewoond. ‘’Volgens mij is het extreem noodzakelijk grenzen te overschrijden om nieuwe oplossingen te vinden. Men moet de angst verliezen voor het anders zijn en leren te luisteren naar andere talen, culturen, disciplines, werkwijzen en manieren van denken’’, licht Tobias Seidl toe. De samenwerking met Joris de groot, een designer uit Arnhem, vond hij dan ook erg geslaagd. Hij bracht kennis binnen die wij op dat moment niet zelf in bezit hadden’’, vertelt Seidl. Samenwerken in virtuele teams kan ook erg nuttig zijn voor bedrijven in de regio om snel innovatieve ideeën te genereren.

Het INTERREG V A – project ‘’Leonardo da Vinci Innovation’’ wordt gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunen het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen (MWIDE NRW) en de provincie Gelderland het project. Meer informatie over het deelproject Factory Matches is te vinden op https://www.instagram.com/factorymatches/. Scholen kunnen ook graag contact opnemen met het projectteam als zij geïnteresseerd zijn in het gebruik van het afzuigsysteem.

Partners

Socials

Wij op sociale media