Laatste kans voor projectideeën

18.02.2021

Het huidige INTERREG V-programma Deutschland-Nederland loopt bijna af en er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Interreg VI-programma dat naar verwachting in 2022 start. In de tussentijd is er goed nieuws, want het huidige programma biedt namelijk nog een laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe of aanvullende projectactiviteiten. Hiervoor staan nog ca. € 500.000 aan Europese subsidiemiddelen ter beschikking,

Alle grensoverschrijdende ideeën die vallen onder prioriteit 1 (Innovatie) van het programma zijn welkom; er zijn enkele voorrangscriteria waar bij de beoordeling rekening mee gehouden wordt:

  • De nieuwe project(uitbreiding)en moeten binnen de korte restduur van het programma (t/m 30 juni 2022) kunnen worden uitgevoerd en dus na goedkeuring snel kunnen beginnen
  • Projectuitbreidingen, al dan niet in open projecten, hebben een streepje voor; deze zijn relatief eenvoudig te beoordelen en gemakkelijk op te starten.
  • Gezien de huidige situatie worden innovatieve initiatieven die kunnen bijdragen aan oplossingen van (directe) gevolgen van de covid-crisis toegejuicht.

Er is nog relatief kort tijd; er zal daarom op basis van een korte beschrijving van uw projectidee (zie formulier beneden) een eerste beoordeling plaatsvinden, zodat u snel een eerste inschatting krijgt vanuit de INTERREG-programmapartners omtrent de kansen van uw aanvraag. Bij een positieve inschatting, zal snel na de indiening van de aanvraag een definitief besluit worden genomen.

Heeft u een mooi grensoverschrijdend innovatief projectidee, zo mogelijk met een bijzondere covid-relevantie? Neem voor meer informatie dan op korte termijn contact op met het regionale programmamanagement. Uw concept moet op 5 maart a.s. ontvangen zijn zodat de eerste beoordeling door de Interreg-partners op 7 april a.s. kan plaatsvinden.

Verkort aanvraagformulier prio 1 / Kurzantragsformular Prio 1

Partners

Socials

Wij op sociale media