Interreg-project ERMWIC

14.11.2023

Crises stoppen niet bij de landsgrenzen – zoals de Coronapandemie, de overstromingen en diverse natuurbranden ons de afgelopen jaren hebben laten zien. Nauwe samenwerking tussen de verantwoordelijke autoriteiten – ook over de landsgrenzen heen – is daarom onontbeerlijk. Onder andere de Grenslandagenda en het N4 Netwerk hebben het pad daarvoor al geëffend.

Het ERMWIC-project, dat recent werd goedgekeurd in het kader van Interreg VI A Duitsland-Nederland, zal deze samenwerking de komende vier jaar een extra impuls geven: Het “Euregional Rhine-Meuse-Waal Incident Response and Crisismanagement” bundelt de krachten van de Nederlandse veiligheidsregio’s Limburg-Noord (Lead Partner), Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland evenals de Duitse Kreise Viersen en Kleve en de Bezirksregierung van Düsseldorf.

Het doel is om de internationale samenwerking op het gebied van brandbestrijding, civiele bescherming, reddingsdiensten, rampenbestrijding en crisismanagement te versterken. De focus ligt op een uitgebreide uitwisseling van informatie en kennis; zo worden bijvoorbeeld ook de procedures voor hulpverlening bij grote incidenten in de grensregio geharmoniseerd. Een ander onderdeel van het project is de ontwikkeling van trainingen en de praktische uitvoering in kleinere en grotere oefeningen, die moeten uitmonden in een internationale eindoefening in 2027. Tijdens de officiële kick-off van 6 oktober benadrukten de projectpartners met behulp van concrete voorbeelden de noodzaak om over de grens af te stemmen.

ERMWIC wordt met ongeveer 2 miljoen euro gefinancierd door de Europese Unie, het MWIKE NRW en de provincies Limburg en Gelderland.

Partners

Socials

Wij op sociale media