Grensoverschrijdende ecologische verbinding

09.02.2021

In het natuurgebied tussen Bellingwolde en het Duitse Rhede is de aanleg van een grensoverschrijdende ecologische verbinding in volle gang. Wanneer de verbinding klaar is, kunnen dieren zich eenvoudiger van het Duitse in het Nederlandse natuurgebied verplaatsen en andersom.

Onlangs is aan Nederlandse zijde een geul aangelegd in het bos bij de Lethe (het natuurgebied tussen het B.L. Tijdenskanaal en de grens met Duitsland). Daarvoor is een bestaande sloot verbreed en richting het oosten doorgetrokken. De nieuwe geul vormt uiteindelijk de ecologische schakel tussen het Tijdenskanaal en de Brualer Schlot aan Duitse zijde. De geul is voorzien van natuurvriendelijke oevers.

In de komende maanden worden langs het Tijdenskanaal nog verdere natuurvriendelijke oevers en een tweede vijver als biotoop aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan Nederlandse zijde eind maart klaar. Daarna gaat het werk verder aan Duitse kant. Ook langs de Brualer Schlot komen natuurvriendelijke oevers en medio 2021 wordt het gebied ten slotte op het natuurgebied rond de Eems aangesloten.

Naast de ecologische verbinding wordt ook een grensoverschrijdende recreatieve verbinding aangelegd. Er komt een wandelpad met informatieborden in het Duits en het Nederlands. Zo kunnen wandelaars het gebied beter beleven.

Ononderbroken strook natuur

In de afgelopen jaren werden de natuurgebieden rond de Ruiten Aa (in het zuiden van de provincie Groningen) en de Westerwoldse Aa (ten noorden van Bad Nieuweschans) al onder handen genomen. Wanneer de nieuwe ecologische verbinding klaar is, ligt er aan Nederlandse kant vanaf de Dollard in Noord-Groningen tot aan Bargerveen in Zuid-Drenthe een bijna ononderbroken strook natuur. Via de ecologische verbinding kunnen diersoorten zoals de otter, de ringslang en de vleermuis straks ongehinderd de Nederlands-Duitse grens oversteken. Dat komt de biodiversiteit in het grensgebied ten goede.

Het project “Grensoverschrijdende ecologische verbinding” wordt ondersteund door het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincie Groningen.

Partners

Socials

Wij op sociale media