Grenslandconferentie

22.11.2023

Jaarlijks vindt de Noordrijn-Westfaalse-Nederlandse Grensconferentie plaats. Op 6 december a.s. is Nijmegen aan de beurt, na Venlo (2019), Duisburg (2020), Enschede (2021) en Aken (2022). De Grenslandconferentie zal in 2024 plaatsvinden in Krefeld.

“De Grenslandconferentie brengt mensen samen die zich inzetten voor het wegnemen van grensobstakels, b.v. op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt en mobiliteit. De afgelopen jaren is er een netwerk ontstaan ​​dat zich niet alleen over de grenzen heen uitstrekt, maar over alle politieke en bestuurlijke niveaus heen. Deze bijeenkomst is het moment om samen terug te blikken, stappen te zetten in de samenwerking en ambities voor de toekomst te formuleren”, aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Tijdens de conferentie zal er een politieke bijeenkomst plaatsvinden, waarbij de minister van Federale en Europese Zaken, Internationale Zaken en Media en het hoofd van de Staatskanselarij van Noordrijn-Westfalen, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland, de commissarissen van de Koning van de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg, evenals de districtspresidenten van de districtsbesturen van Münster, Keulen en Düsseldorf, evenals de voorzitters van de EUREGIO, Euregio Rhein-Waal, Euregio rijn-maas-noord en Euregio Maas-Rhein deelnemen. Daarnaast zijn er verschillende workshops gepland, voorafgaand aan een podiumprogramma.

Meer informatie vindt u hier: https://3zjenfw.momice.events/

Partners

Socials

Wij op sociale media