Europa investeert opnieuw in Duits-Nederlandse samenwerking

01.05.2023

In de programmabrede Stuurgroep van het Interreg Deutschland-Nederland programma werden twee nieuwe projecten goedgekeurd. Het besluit werd genomen door de Interreg-partners, die ministeries en provincies in Nederland en Duitsland, vertegenwoordigen. De projecten doorliepen een 18 weken durende aanvraagprocedure en kunnen nu van start gaan met het behalen van de projectdoelen. Beide projecten focussen zich op grensoverschrijdende innovaties, waarbij het project ‘’Parkinson Vibrating Socks’’ zich richt op de gezondheidssector en het project ‘’Two4C’’ belangrijke bijdrages zal leveren in de weg naar een groener Europa. In totaal hebben de twee projecten samen een budget van € 8.155.062 te besteden, waarvan € 4.246.012 voor ‘’Parkinson Vibrating Socks’’ bestemd is en € 3.909.050 voor ‘’Two4C’’. Beide projecten zullen eindigen in 2027.

Het regionale programmamanagement van Interreg uit Gronau heeft de projectpartners van beide projecten begeleidt vanaf de aanvraag en zal ook tot het projecteinde betrokken blijven bij de uitvoering van het project. Ook voor nieuwe projectaanvragers zijn zij het eerste aanspreekpunt. De contactgegevens van alle regionale programmamanagements van Interreg Deutschland-Nederland vindt u hier: https://deutschland-nederland.eu/nl/contact/

Parkinson Vibrating Socks

Het Interreg VI-project „Parkinson Vibrating Socks“ gaat om het bewegen en de mobiliteit van patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Bij deze ziekte horen een aantal motorische problemen, zoals trillende handen of instabiliteit van de houding. Een veelvoorkomende klacht is de ‘’freezing of gait’’, oftewel FOG, waaraan ongeveer 60% van alle parkinsonpatiënten in de loop van de ziekte lijdt. FOG wordt beschreven als een situatie waarin de voeten plotseling aan de vloer kleven en de volgende stap niet kan worden gezet, wat geregeld leidt tot vallen. FOG wordt tegenwoordig meestal behandeld met medicijnen, maar het effect daarvan neemt snel af. Een veelbelovend alternatief, zonder medicijnen, is ‘’cueing’’. Bij cueing krijgt de betrokkene een lichte prikkel om de loopblokkade op te heffen. De hersenen worden daardoor verrast door een plotselinge prikkel en kunnen zo de volgende beweging weer in gang zetten. De leadpartner van het project, de Universiteit Münster, wil samen met de projectpartners uit Nederland en Duitsland een prototype in de vorm van een klein apparaatje ontwikkelen dat trillende prikkels afgeeft en nauwelijks zicht- en hoorbaar is. Het systeem analyseert het stappatroon en trilt wanneer een FOG wordt gedetecteerd. Er wordt ook een app ontwikkeld die verbinding maakt met het apparaat en relevante gegevens verzamelt en samenvat voor Parkinson-patiënten en zorgverleners op een begrijpelijke manier. Het systeem zal op vele virtuele simulaties worden getest, zodat de app in het dagelijks leven een betrouwbare functie vervult.

Het project beschikt over een interdisciplinair team in het grensgebied van Duitsland en Nederland met specialisaties in verschillende gebieden die relevant zijn voor het project, zoals hersenstimulatie, bewegingsanalyse en verouderingsonderzoek. Deze bundeling van verschillende competenties uit beide landen kan leiden tot een efficiënte ontwikkeling van het geplande cueing-systeem. Tot de projectpartners behoren: Universiteit Münster, Universiteit Twente, feelSpace GmbH, MS Sherpa en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project laat tevens zien dat door grensoverschrijdend samen te werken in de EU, een oplossing gevonden kan worden voor consequenties, zoals neurodegeneratieve ziekten, waar alle lidstaten door een vergrijzende samenleving mee te maken krijgen.

Two4C

Het thema circulaire economie heeft een hoge prioriteit op de politieke agenda van Europa. Met de Europese Green Deal streven alle lidstaten naar het tot stand brengen van een CO2-neutrale, milieuvriendelijke, niet-vervuilende en volledig circulaire economie. Ook in Interreg VI hebben zich projectpartners gemeld die hier een bijdrage aan willen leveren, omdat deze uitdaging aan beide kanten van de grens een grote rol speelt in het bedrijfsleven. De Handwerkskammer Münster, Landkreis Grafschaft Bentheim, Oost NL, Stichting Kiemt, Saxion en verschillende Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven gaan samenwerken om het omschakelingsproces naar een circulaire economie aan te moedigen in het Nederlands-Duitse grensgebied en het bedrijfsleven hierbij te ondersteunen.

Met verschillende projectmaatregelen wordt de ontwikkeling naar nieuwe circulaire processen en bedrijfsmodellen in het MKB gestimuleerd. De projectpartners verwachten om in totaal 500 bedrijven in het grensgebied te bereiken tijdens de projectlooptijd met een Quick Scan en hen daarmee het belang te laten inzien van de omschakeling naar een circulaire economie. Met deze Quick Scan kunnen bedrijven uit de sectoren hout, elektro, kunststofverwerking, metaal en machinebouw en de bouw- en afbouwssector nagaan waar zij op dat moment staan met betrekking tot de circulaire economie en waar verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens kunnen zij gekoppeld worden aan een kennisinstelling, chain-supply-partner of andere soortgelijke bedrijven en met hen een partnerschap aangaan. In dit partnerschap worden eigen projecten opgestart die o.a. te maken hebben met het efficiënt gebruiken van resources, het materiaalgebruik omschakelen naar een circulaire aanpak en het zoveel mogelijk verminderen van afval. In trainingen maken bedrijven kennis met circulaire vormgevingsprincipes en bedrijfsmodellen. Bovendien kunnen zij dit direct vertalen in concrete plannen voor hun eigen producten en diensten. Ook worden tutorials ter beschikking gesteld voor MKB over verschillende actuele thema’s. Via deze tutorials kunnen bedrijven aanvullende waardevolle inzichten verwerven, die hen in staat stellen om meer circulair te worden. Mogelijke thema’s voor deze tutorials zijn o.a. financiering, wetten en voorschriften, circulaire business modellen, circulaire innovaties of grensoverschrijdende samenwerking.

Interreg-financiering

De Interreg-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door de goedkeuring van de bovengenoemde projecten gaat € 3.262.287 uit dit fonds naar de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarnaast dragen de Interreg-partners een cofinanciering bij met een waarde van € 1.398.125. Dit zijn Duitse en Nederlandse provincies en ministeries, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen aan Nederlandse zijde en aan Duitse zijde het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten en het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW. Ook leveren de projectpartners een eigen bijdrage van € 3.494.650.

Partners

Socials

Wij op sociale media