Dinkelproject Losser-Gronau is officieel geopend

17.10.2022

Op woensdag 12 oktober is het Dinkelproject Losser-Gronau officieel geopend. Na een kort officieel programma gingen de gasten naar buiten, waar men samen een wandeling maakte door het vernieuwde Dinkeldal. Het project is onderdeel van het subsidieprogramma Interreg Deutschland-Nederland.

Vernieuwd Dinkeldal
In dit project is gewerkt aan meer ruimte voor het water en het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur en recreatie. Van de Duitse grens tot Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht en de rivier is smaller gemaakt. Ook zijn er nieuwe meanders (het natuurlijke kronkelen van een rivier) aangelegd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de natuurlijke loop van het water en verandert de stroom van de rivier continu, net als het aangrenzende landschap. Voor mensen, planten en dieren ontstaat een betere en meer natuurlijke leefomgeving.

Er zijn paden, vlonders en bruggen aangelegd, zodat het voor bewoners en recreanten mogelijk is om te fietsen of een wandeling te maken langs de prachtig heringerichte Dinkel.

Prachtige verbinding tussen Nederland en Duitsland
Samen met alle gebiedspartijen werkt waterschap Vechtstromen vanuit de opgaven van de Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland én Duitsland. Dat water geen grenzen kent, komt bij dit project goed tot uiting in de mooie samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen. Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen: “De Dinkel is een prachtige verbinding tussen Duitsland en Nederland, een unieke grensoverschrijdende rivier. Er zijn bij dit Dinkelproject mooie resultaten geboekt op het gebied van waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie. Dit is bereikt door de unieke en fijne samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen. Ook in de toekomst worden deze samenwerkingen voor het stroomgebied van de Dinkel doorgezet.”

Officiële opening
Het officiële deel van het openingsprogramma vond plaats in Losser. Bestuurders en gebiedspartners gingen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in het Dinkeldal en de samenwerking rondom dit project. Vervolgens werd het programma bij de Dinkel in Glane voortgezet, waar men tijdens een korte wandeling, samen met omwonenden, het resultaat van het project kon beleven. Bij de Dinkel bracht men een toost uit en sprak dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink een woord van dank aan alle betrokkenen en omwonenden die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit project.

Op de foto van links naar rechts:

de heer Jaimi van Essen, wethouder gemeente Losser
de heer Kai Zwicker, Landrad Kreis Borken
mevrouw Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid waterschap Vechtstromen
de heer Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel
de heer Stefan Kuks, watergraaf waterschap Vechtstromen

Partners

Socials

Wij op sociale media