Comité van Toezicht Interreg VI Deutschland-Nederland

24.06.2022

Op vrijdag 24 juni 2022 kwamen vertegenwoordigers van alle Interreg-programmapartners bijeen voor het eerste Comité van Toezicht in het kader van het nieuwe Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland. Deze bijeenkomst vond plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Er werden enkele belangrijke punten betreffende de start van het Interreg VI-programma besproken en besloten.

Mevrouw Helga Witjes, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, is benoemd tot nieuwe voorzitter en daarmee tot gezicht van het Comité van Toezicht voor het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland. De Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, de heer Franz-Josef Sickelmann, werd benoemd tot vice-voorzitter.

Verder zijn de subsidiebepalingen voor het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland goedgekeurd, deze kunnen nu officieel worden toegepast. Het document bevat wijzigingen in de regelingen die administratieve vereenvoudigingen van de kant van de projectpartners en de programma-instanties mogelijk maken. Voorbeelden daarvan zijn de afrekening van personeelskosten en overheadkosten met standaardtarieven en de vermindering van de controledruk.

Voor het nieuwe Interreg VI-programma zijn door de programmapartners ook maximale subsidiehoogtes voor de verschillende projectvormen besloten om de aanvragers transparantie te bieden bij de voorbereiding van hun aanvragen.

Om de in het Interreg VI-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland overeengekomen innovatiedoelstellingen te bereiken, werden de voor het programmagebied bijzonder relevante focusthema’s “Agro & Food”, “Health & Care”, “High Tech Systems & Materials”, “Energie & Klimaat” en “Integratie, Onderwijs en Arbeidsmarkt” door deskundigen ontwikkeld en nu ook officieel door het Comité van Toezicht vastgesteld. Deze thema’s bieden een thematisch kader voor innovatieve, groene, sociale en culturele projecten in de prioriteiten 1, 2, 3 en 4 en zijn bedoeld om de ontwikkeling en uitvoering van projecten van hoge kwaliteit in het programmagebied te bevorderen.

Ook werd besloten een “afstemmingsgremium” in te richten. De inhoudelijke beoordeling van projectvoorstellen binnen prioriteit 1 en 2 vindt hierdoor plaats in een zo vroeg mogelijk stadium van het besluitvormingsproces. De beslissing over de projectvoorstellen binnen alle vier de prioriteiten valt vervolgens onder de verantwoordelijkheid van de programmabrede stuurgroep en de regionale stuurgroepen, waarvan de inrichting eveneens is vastgesteld tijdens deze eerste vergadering van het Comité van Toezicht Interreg VI.

Hieronder vindt u enkele impressies van de eerste vergadering van het Comité van Toezicht Interreg VI.

Partners

Socials

Wij op sociale media