Comité van Toezicht Interreg VI Deutschland-Nederland

16.06.2023

Op vrijdag 16 juni 2023 vond de vierde vergadering plaats van het Comité van Toezicht Interreg VI Deutschland-Nederland onder voorzitterschap van mevrouw Helga Witjes, Gedeputeerde Provincie Gelderland. De vergadering werd gehouden in het Provinciehuis Drenthe in Assen in de Statenzaal. Er werden onderwerpen besproken die zowel het INTERREG V als het Interreg VI programma betroffen. Na de projectpresentatie van het Interreg-project “EMPHATI” werd de heer Jansen (Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems), als opvolger van de heer Sickelmann, benoemd tot nieuwe plaatsvervangende voorzitter.

De Landesbeauftragte voor regionale ontwikkeling, de heer Jansen, presenteerde de samenwerkingsagenda tussen Nederland en Nedersaksen.

Na dit algemene gedeelte werden enkele punten met betrekking tot het aflopende INTERREG V programma besproken. Daarna werden de agendapunten van het Interreg VI-programma bediscussieerd. De huidige stand van zaken werd gepresenteerd. Sinds de start van het programma zijn in totaal vijf projectrondes gestart. De volgende ronde start op 19 juni 2023.

Een ander discussiepunt op deze dag waren de selectiecriteria voor projecten. De besluitvormingsprocessen in Interreg VI zijn ten opzichte van INTERREG V aanzienlijk veranderd. Veel van deze veranderingen zijn doorgevoerd om de processen en de besluitvorming transparanter te maken. De selectiecriteria voor projecten worden voortaan toegepast op projecten van alle prioriteiten.

Tot slot werden de leden van het Comité van Toezicht geïnformeerd over de deelname aan de RegioStars Awards. De INTERREG V-projecten “DigiPro”, “EnerPRO” en “Task Force Heattransition” werden hiervoor aangemeld en zullen nu door een jury worden beoordeeld.

Na de vergadering was het tijd voor een lunch en konden de leden verder netwerken.

Partners

Socials

Wij op sociale media