(9) Kleine projecten met grote effecten – De Euregio’s bouwen aan Europa

09.06.2021

In dit artikel willen wij u verder kennis laten maken met de euregio rijn-maas-noord en haar projecten. De euregio wordt gesteund door haar 31 leden en werkt volgens de “euregiovisie 2030. Thuis in Europa”, die in 2020 in het leven is geroepen. Het overkoepelende doel van de euregiovisie is het verminderen van de grensbarrières voor wonen, werken, studeren en ondernemen in de euregio en het versterken van de identiteit van het gebied als een samenhangende regio. Met eigen projectinitiatieven zoals euregio-Xperience en het GrenzInfoPunt, maar ook met de subsidiemogelijkheden van het INTERREG-programma en het samenbrengen van de inwoners, werkt de euregio aan de verwezenlijking van dit doel.

Ondernemende helden over de grens

Horizon verbreden; Copyright: Ton Arts

Gilde Opleidingen in Roermond en het Rhein Maas Berufskolleg in Kreis Viersen zijn een initiatief gestart om jongeren die moeite hebben met leren of geen middelbareschooldiploma hebben behaald en anderstaligen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Door ervaring op te doen in het buurland kunnen deze jongeren hun horizon verbreden en zich persoonlijk ontwikkelen. Zo worden zij gemotiveerd om te leren, een diploma te behalen en daarna te gaan werken.

“In dit project gaan de studenten naar scholen in het buurland om met leerlingen daar te spreken en te leren van elkaars ervaringen op school en op hun stageplek. Daarnaast gaan ze ook op excursie bij detailhandelsbedrijven. Ze krijgen een rondleiding en hebben de mogelijkheid vragen te stellen aan medewerkers. De leerlingen worden met zelf ontwikkeld lesmateriaal voorbereid op een bezoek aan het buurland. Dit is vooral gericht op taal en cultuur, zodat de studenten enkele zinnen in de andere taal kunnen spreken als ze de grens oversteken en kunnen omgaan met cultuurverschillen. Er vindt ook een kennisuitwisseling plaats tussen de docenten die aan het project deelnemen. Zo kan er een langdurige samenwerking tussen de beide opleidingen ontstaan,” zegt Pauline van den Bosch, Beleidsadviseur internationalisering bij Gilde Opleidingen.

Grensoverschrijdend e-auto’s en e-bikes opladen en delen

In het onderzoeksproject SHAREuregio werden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een euregionaal systeem om auto’s te delen in en rond de steden Venlo, Roermond, Kreis Viersen en Mönchengladbach. Over het algemeen zijn deze plaatsen goed ontsloten voor autoverkeer. Het lokale openbaar vervoer daarentegen is, vooral op het platteland en grensoverschrijdend, voor verbetering vatbaar.

Er zijn veel grenspendelaars en zakenreizigers in dit gebied. Zij leggen over het algemeen vrij korte afstanden af. De beperkte actieradius van volledig elektrische voertuigen zou hen dus niet tegen moeten houden. Uit de analyse van de laadinfrastructuur bleek echter duidelijk dat er maar weinig openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen zijn, vooral aan de Duitse kant van de grens. Stichting Limburg Elektrisch deed daarom met een hogeschool in Aken de aanvraag voor het project. Bedrijven en instellingen werden in twee workshops uitgenodigd om de mogelijkheden van een elektrisch CarSharing-systeem te presenteren en te bespreken. Op basis hiervan is een deelsysteem voor zowel e-auto’s als e-bikes ontwikkeld. Dit systeem biedt kortom meerdere mogelijke oplossingen voor duurzame mobiliteit in de euregio.

“Het onderzoeksproject SHAREuregio heeft geleid tot een INTERREG-project waarbij de euregio rijn-maas-noord is aangewezen als Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en -fietsen. Inmiddels zijn veertig deelauto’s en veertig deelfietsen Europees aanbesteed. Vanaf 2020 kunnen bedrijven, gemeenten en instanties die grensoverschrijdend vervoer nodig hebben deze tegen een maandelijkse vergoeding inzetten voor een periode van dertig maanden. De klant wordt hierbij volledig ontzorgd; de auto’s worden zelfs periodiek van binnen en van buiten gereinigd. Daarnaast worden de auto’s buiten kantooruren beschikbaar gesteld aan burgers en ondernemers,” zegt Rogier Huizinga, regionaal projectleider SHAREuregio bij de leadpartner, de gemeente Venlo.

Duurzame mobiliteit; Copyright: Rogier Huizinga, Gemeente Venlo.

Het blijkt dat ook in het programmagebied van de euregio rijn-maas-noord spannende kleine en miniprojecten zijn die burgers dichter bij elkaar brengen en de grensbarrière doet verdwijnen. Als u meer wilt weten over projecten uit deze euregio, neem dan een kijkje op onze projectdatabase.

Ter afsluiting van deze People to People-campagne willen wij nogmaals wijzen op het belang van grensoverschrijdende samenwerking. Zelfs 60 jaar na het begin van de Europese integratie blijven nationale grenzen belemmeringen en problemen veroorzaken die door gerichte samenwerking kunnen worden overwonnen. Dit geldt voor alle gebieden, zoals gezondheidszorg, energie- en watervoorziening, ruimtelijke ordening en vervoer, binnenlandse veiligheid of rampenbestrijding– en ook voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Economische en technologische samenwerking en milieu- en natuurbescherming zijn ook belangrijke thema´s van grensoverschrijdende samenwerking.

Juist bij deze kleine en miniprojecten ligt de nadruk op het grensoverschrijdende nabuurschap, en juist daarom is het des te belangrijker deze projecten met financiële middelen te ondersteunen en tot een goed einde te brengen. Want zo worden onbekenden bekenden en vreemden worden opeens buren en vrienden.

Partners

Socials

Wij op sociale media