(5) Kleine projecten met grote effecten – De euregio’s bouwen aan Europa

27.05.2021

Eerder deze week stelden wij u de Euregio in Gronau-Enschede voor. Zij begeleidt projecten in een gebied van 13.000 km2, waar ongeveer 3,4 miljoen mensen wonen. Wij denken: dit vraagt om grensoverschrijdende samenwerking!

Daarom gaan we vandaag verder met nog twee spannende kleine projecten!

Kinder- en jeugduniversiteit – grensoverschrijdend

De JUNGE UNI; Copyright: Bruno Wansing, Stadt Bocholt

“De JUNGE UNI is een leerplek die zelfstandigheid, vrijwilligheid, motivatie en nieuwsgierigheid in de buitenschoolse sector combineert. Hier kunnen alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar hun talenten, behoeften en onderzoeksvragen nastreven; schoolprestaties zijn hier niet relevant”, aldus Isabel Testroet, hoofd van de JUNGE UNI in Bocholt. Het doel van het grensoverschrijdende project Kinder- en jeugduniversiteit – grensoverschrijdend is het creëren van een innovatief onderwijsaanbod en daarmee het (grens-)regionale onderwijslandschap aan te vullen met een informeel onderwijsaanbod, om zo de regio onder andere interessanter te maken voor jongeren als onderwijs- en werkgebied. Ook is het de bedoeling de doelgroep in een vroeg stadium aan de regio te binden. Door de verschillende mogelijkheden van ontdekken en uitproberen kunnen de jonge studenten, zoals de deelnemers aan de JUNGE UNI worden genoemd, hun oriëntatie voortzetten of nieuwe oriëntaties ontdekken en zo hun interesse in studeren en werken ontwikkelen.

Op de studieplek in Bocholt en in het Innovatiecentrum Ulft worden verschillende activiteiten aangeboden met als doel (nog niet ontdekte) talenten en gaven te stimuleren. Naast activiteiten die gericht zijn op de STEM-onderwerpen – thema’s die relevant zijn voor het dagelijks leven en dicht bij de leefomgeving staan, en grensoverschrijdende vraagstukken – is er ook een servicepunt en een grensoverschrijdende deskundigengroep opgericht.

De aangeboden formats zijn opgebouwd uit wetenschap en onderzoek als leerervaring van dichtbij (het meedoe- en experimentkarakter, praktijkworkshops, lezingen en oefeningen, al naargelang het thema en de leeftijd). Onder het motto ‘Deelnemen, experimenteren, plezier maken’ konden de Duitse en Nederlandse kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar samen leren zonder prestatiedruk. De maatregelen hebben ook de interactie tussen onderwijsorganisaties en -instellingen versterkt, interculturele competenties en taal bevorderd en nieuwe netwerken gecreëerd. Dankzij een regelmatige uitwisseling tussen de betrokken partners is de basis voor een voortzetting van het semesteraanbod na afloop van het project verzekerd. De verscheidenheid van het aanbod en de mogelijkheden nemen voortdurend toe, wat samengaat met een toename van het aantal deelnemende onderwijsinstellingen en bedrijven.

Scholierenuitwisseling Rheine-Nijmegen

In 2019 vond voor het eerst een scholierenuitwisseling plaats tussen de middelbare school in Hassenbrock in Rheine en het Citadelcollege in Nijmegen. De Duitse scholieren in jaar acht en negen van de taalcursus Nederlands zijn in mei drie dagen lang de grens over­gegaan, waar ze hartelijk werden verwelkomd door Nederlandse gastgezinnen. Tijdens het gezamenlijk koken, spelen en sporten leerden de jongeren elkaar snel beter kennen. Zo speelden zij bijvoorbeeld in gemengde Duits-Nederlandse ijshockey- en voetbalteams. Een gezamenlijk bezoek aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum en een schoolbezoek maakten de uitwisseling aan Nederlandse zijde compleet.

Slechts een week later was er een reünie aan de Duitse kant. Drie dagen lang waren de Nederlandse leerlingen te gast in Rheine op de Alexander von Humboldtschool. Het programma omvatte een inkijk in het onderwijs en het Duitse schoolsysteem en een digitale stadsrally in Münster, gevolgd door een barbecue en een bezoek aan het klimbos van Ibbenbüren. Bij het afscheid klonk het: “Tot ziens! – Bis bald!”. De gemaakte vriendschappen en contacten blijven bestaan: sommige leerlingen zijn van plan om elkaar in de volgende vakantie weer te ontmoeten.

Wilt u meer weten over een van deze projecten? Of misschien heeft u zelf een idee voor een project? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het programmamanagement bij u in de buurt.

Scholierenuitwisseling Rheine – Nijmegen; Copyright: Alexander von Humboldt Schule

Partners

Socials

Wij op sociale media