30 jaar Interreg

28.10.2020

Grenzeloze informatie. Het noordwesten van Duitsland en het noorden van Nederland zijn economisch, historisch en cultureel op veel vlakken verbonden. Toch eindigt de berichtgeving in veel media nog altijd bij de grens. Wel zijn er veel mensen geïnteresseerd in de gebeurtenissen bij de buren. Dit is waar het INTERREG-project “Zonder grenzen” met het nieuwsplatform NOORD360 en een Nederlands-Duitse televisie-uitzending zich voor inzet.

Aardbevingen in de regio Groningen. Een heftig ongeluk net over de grens. Corona-maatregelen in het buurland. De bouw van de langste fietsbrug van Europa in Winschoten of de geplande bouw van een Eiffeltoren-replica in Friesland. Thema´s die de mensen bezighouden. Maar ook thema´s waarvan ze meestal weinig meekrijgen, omdat deze aan de andere kant van de grens plaatsvinden.
Het project “Zonder Grenzen” van de Eems Dollard Regio (EDR) heeft zich als doel gesteld, over gebeurtenissen in de hele regio te berichten. Dat gebeurt online, via het nieuwsportaal NOORD360 op www.noord360.eu en via de social-media kanalen. Ook behoort de televisie-uitzending “Zonder Grenzen” tot het project. Deze is elke maand op EMS TV in Duitsland en op RTV Drenthe in Nederland te zien. De uitvoering van het project is mogelijk door een subsidie van EU-middelen uit het INTERREG V A-subsidieprogramma Deutschland-Nederland.

De gehele regio in beeld

“Veel kranten en andere media, berichten vaak enkel uit hun eigen verspreidingsgebied of uit het eigen land. Er moet wel iets erg belangrijks buiten dit gebied gebeuren, wil het enige aandacht krijgen”, zegt “Zonder Grenzen”-projectleider Mario Rauch. “Daarnaast hebben veel mensen in onze grensregio interesse voor gebeurtenissen in het buurland. Veel Emslanders of Oostfriezen wonen zo dichtbij de grens, dat voor hen berichten uit buurplaatsen als Emmen, Stadskanaal of Winschoten relevanter kunnen zijn dan berichten uit de eigen gemeente”, aldus Rauch. Hier dient zich het project “Zonder Grenzen” aan: “Wij werken actuele thema´s en gebeurtenissen uit, die voor de noordelijke grensregio relevant zijn. Dat gebeurt altijd in beide talen. Hierbij brengen wij onze gehele regio in beeld –dit zijn de Noord-Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Friesland, en een groot deel van het Weser-Ems-gebied aan Duitse zijde. Bij ons is het daadwerkelijk nieuws zonder grenzen.”

Grenzeloos is ook de verscheidenheid aan thema’s: “Wij hebben geenszins een commerciële achtergrond. Hierdoor hoeven wij niet persé met ieder thema veel mensen te bereiken. In plaats daarvan kunnen wij ook thema´s kenbaar maken die slechts een kleine doelgroep hebben, maar hierdoor niet minder interessant zijn. Wanneer wij bijvoorbeeld over de grensoverschrijdende betekenis van het Arp-Schnitger-orgel berichten, dan is dat niet voor iedereen interessant. Maar zulke thema´s hebben wegens de grensoverschrijdende culturele relevantie en een geïnteresseerde doelgroep toch een bestaansrecht”, verklaart Mario Rauch.
Tijdens de corona-crisis ontwikkelde NOORD360 een bijzondere functie. “Wij hebben altijd zeer actueel over de ontwikkelingen aan Nederlandse en Duitse zijde van onze regio bericht. Zo werden wij het contactpunt voor vele grensoverschrijdende vragen. Veel mensen informeerden zich de kwestie betreffende het openen of sluiten van de grens tijdens de corona-crisis. Andere wilden weer weten, waarop gelet moest worden tijdens het boodschappen doen in het buurland en of ze bijvoorbeeld een mondkapje moesten dragen. De vraag naar betrouwbare informatie steeg tijdens de piek van de pandemie sterk. Wij hadden erg hoge gebruikscijfers op onze social media en in ons nieuwsportaal.”

Mario Rauch, projectleider van „Ohne Grenzen“

Informatiebron voor andere media

Daarnaast vervult NOORD360 nog een andere functie: “Wij zien onszelf ook als dienstverlener, om grensoverschrijdende gelijkenissen dan wel culturele verschillen te verklaren. Daarom leggen wij de focus niet alleen op de actuele gebeurtenissen, maar gaan in onze verklaringen meestal verder dan andere media, om de Nederlandse of Duitse context aan de mensen uit te leggen”, aldus Rauch, die samen met zijn Nederlandse collega Alfred Been voor de meeste teksten verantwoordelijk is. “Hierdoor zijn wij vaak ook bronnen voor vele andere media. Redacteuren van kranten bellen ons, als zij achtergronden van bepaalde thema´s en gebeurtenissen in het buurland nodig hebben. Wij kunnen dan tenminste de samenhang uitleggen. Vaak worden deze redacteuren in eerste instantie door onze berichtgeving op bepaalde thema´s in het buurland gewezen. Dat was ook een van de doelstellingen van het project”, zegt Mario Rauch. “Inmiddels is het ook voor allen duidelijk, dat wij geen concurrentie voor bestaande media en bedrijven zijn. Wij hebben geen commerciele doelen. Wij zijn een toevoeging aan bestaande media en journalisten kunnen onze diensten graag gebruiken. Vaak verlinken wij ook bestaande krantenartikelen of video´s. Zo zorgen wij ervoor, dat het aantal clicks op veel media in onze regio stijgt, omdat wij op berichten wijzen, die veel mensen waarschijnlijk nog niet ontdekt hebben.”

Ineke Kemper is een van de presentatoren van de TV-uitzending „Zonder Grenzen“

Ook op TV

Het doel van het project is om in de grensregio voor een beter onderling begrip van de mensen te zorgen: “Daartoe behoort ook, dat men bepaalde gebeurtenissen en thema´s in de juiste, historische of culturele context van het buurland plaatsten kan. Hiertoe willen wij bijdragen. Daarom leveren wij naast het nieuws vaak ook de nodige achtergronden”, aldus Rauch. Deze aanpak is in het bijzonder in de bij het project behorende televisie-uitzending zichtbaar. In het halfuur durende infotainment-format “Zonder Grenzen”, waar een Nederlands-Duits redactieteam achterstaat, wordt regelmatig vergeleken welke verschillen en ook overeenkomsten er tussen Nederland en Duitsland bestaan. “Wij gaan tijdens de televisie-uitzending bijvoorbeeld in op de vraag, welke verschillen er tussen een Nederlands en Duits rijexamen zijn. Of we gaan de vraag na, of Nederlandse en Duitse supermarkten veel van elkaar verschillen”, zegt Mario Rauch. De uitzendingen zijn ook online via www.noord360.eu te bekijken.

Verdere formaten van NOORD360

Inmiddels heeft NOORD360 ook een eigen podcast. Deze wordt in samenwerking met de project-bouwsteen “PraktiTrans” uit het INTERREG-project “Arbeitdsmarkt Noord” van de Eems Dollard Regio geproduceerd. De Nederlandse Tessa Gilbert en de Duitse Caroline Wille geven met korte anekdotes een inkijk in het werken in beide landen. “Wat opvalt: Kleine verschillen in de systemen en talen kunnen grote uitwerkingen hebben”, zegt Caroline Wille.

Een verder onderdeel van het nieuws-portaal is een grensoverschrijdende evenementen kalender. “Dit bestond voorheen in deze vorm ook nog niet. Wij kunnen een evenementenoverzicht over de gehele regio en over de grenzen heen bieden”, zegt Mario Rauch. “Vaak genoeg hebben we gehoord, dat mensen uit de grensregio voor concerten naar Hamburg of nog verder gereisd zijn, om dan naderhand vast te stellen, dat hun lievelingsband ook in Groningen optrad”, aldus Rauch.

“Ons project is een verdere bouwsteen om de regio nog verder samen te brengen. Informatie zorgt voor het nodige begrip en breekt hindernissen af. Onze regio heeft veel te bieden – vooral, als we niet enkel tot de grens kijken, maar het hele gebied in blik behouden. Wij bieden het overzicht. 360 in plaats van 180 graden.”

NOORD360 is via www.noord360.eu en via @noord360 op Instagram, Facebook en Twitter te vinden.

Partners

Socials

Wij op sociale media