30 jaar INTERREG

28.09.2020

JHoe vroeger kinderen in de grensstreek in aanraking komen met de buurtaal en hun klasgenoten, hoe makkelijker het is om de taal en cultuur van de buren te leren en te ervaren dat de streek uit een Duits en een Nederlands deel bestaat. Het project “Vroege Buurtaal!” neemt deze taak op zich. Het is daarom een ​​belangrijke pijler voor de ontwikkeling van een uniforme, grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarkt.

Wat wordt door INTERREG/Europa mogelijk gemaakt?
Lea Timmer: De grensregio’s zijn de knooppunten van de Europese Unie. Door de grensoverschrijdende samenwerking worden de nationale grenzen in Europa steeds minder belangrijk. Ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het financieringsprogramma INTERREG in het leven geroepen. INTERREG verleent financiële steun aan samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen die van invloed zijn op het dagelijks leven, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, de arbeidsmarkt en milieubescherming.

“Vroege Buurtaal!” is een project van de Ems Dollart Regio (EDR). Als grensoverschrijdend samenwerkingsverband langs de Duits-Nederlandse grens steunt de EDR grensoverschrijdende samenwerking. Binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord stimuleert “Vroege Buurtaal!” de samenwerking op lange termijn tussen basisscholen in de buurlanden.

Wij helpen bij het vinden van schoolpartners in het buurland, coördineren de samenwerking met andere scholen en bevorderen taalcursussen voor de buren.

Wat voor persoonlijke betekenis heeft INTERREG voor u?
Lea Timmer: Voor mij persoonlijk is mijn project ” Vroege Buurtaal!” een van de leukste INTERREG-projecten, omdat ik de jongste Europeanen, namelijk de kinderen, mag steunen. Het met elkaar in contact brengen van basisscholen en er zo voor zorgen dat kinderen uit Nederland en Duitsland elkaar leren kennen, is een van de belangrijkste aspecten van de binnen-Europese samenwerking. Zien hoe kinderen elkaar zonder vooroordelen benaderen en de taalbarrière overwinnen door middel van spel en persoonlijk contact is elke keer weer een bijzondere ervaring. Hier zie en ervaar ik op kleine schaal wat we voor heel Europa willen zien in de internationale samenwerking. Om onze krachten samen te gebruiken en elkaar zonder vooroordelen te ontmoeten. Voor mij gaat het bij INTERREG om het samen benutten van onze krachten.

Hoe realiseert uw deelproject “vriendschappen over de grens”?
Lea Timmer: In “Vroege Buurtaal!” worden niet alleen tussen de kinderen, maar ook tussen de deelnemende scholen vriendschappen gesloten. Er worden langdurige schoolpartnerschappen opgebouwd, waarbij nieuwe kinderen tijdens onderlinge schoolbezoeken hun buren leren kennen. Natuurlijk wordt ook de taal van de buren niet verwaarloosd. Op projectdagen, tijdens activiteiten in de buurtaal, in projectweken of zelfs in het reguliere taalaanbod worden de eerste pogingen gedaan in de buurtaal.

Als onderdeel van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord profiteren we natuurlijk ook van de sterke punten van de andere projectpartners.

Een ander onderdeel is ook gericht op bijvoorbeeld basisscholen, namelijk het “Digi+” project. De NHL/Stenden University of Applied Sciences en de Westfaalse Wilhelms Universiteit van Münster ontwikkelen digitaal schoolmateriaal in het “Digi+” project. Via een internetplatform kunnen basisscholen digitaal gebruik maken van lesmateriaal voor het vakonderwijs in het Nederlands en Duits. Het leren van de buurtaal kan zo worden geïntegreerd in de reguliere lessen. Ik kijk er nu al naar uit dat de eerste basisscholen uit ons netwerk het materiaal kunnen uitproberen en wij het uiteindelijk gratis ter beschikking kunnen stellen aan alle basisscholen.

Waarom zijn deze vriendschappen belangrijk?
Lea Timmer: Met Arbeidsmarkt Noord zetten we ons in voor de versterking van onze regio. We stellen studenten, stagiaires, werkzoekenden en werkgevers in staat om hun eerste stappen te zetten in het buurland en zo de regio als geheel te gebruiken.

“Vroege Buurtaal!” begint bij de kinderen, want als er geen vooroordelen ontstaan en een open geest wordt aangemoedigd, is het voor hen vanzelfsprekend om hun vrije tijd en werk in Duitsland en Nederland als volwassenen door te brengen. De kinderen van vandaag ontmoeten dan niet meer hun buren, maar hun jeugdvrienden. Dit maakt de samenwerking veel gemakkelijker.

Over het project
Het project “Vroege Buurtaal!” is onderdeel van het Koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTEREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Foto: Georgsdorf Basisschool plant een vriendschapsboom/Freundschaftsbaum, die ze cadeau kregen van hun partnerschool OBS stidalschool Dalerveen.

Partners

Socials

Wij op sociale media