2023 – Europees Jaar van de vaardigheden

02.06.2023

Op 9 mei 2023 vierde de Europese Commissie niet alleen de Dag van Europa, maar ging dit jaar ook het Europees Jaar van de vaardigheden van start. Als aftrap werd op 9 mei het European Year of Skills Festival gehouden met evenementen en activiteiten rond het thema vaardigheden.

De groene en digitale veranderingen brengen kansen en uitdagingen voor de arbeidsmarkt met zich mee. Om in deze veranderde omgeving te kunnen overleven, worden van werknemers nieuwe competenties en kwalificaties gevraagd. Het Jaar van de vaardigheden wil deze veranderingen en het reeds bestaande tekort aan geschoolde werknemers tegengaan. Het initiatief richt zich gedurende een periode van twaalf maanden op de thema’s kwalificaties, vaardigheden en competenties.

De doelstellingen van het Jaar van de vaardigheden zijn het bevorderen van verschillende leermogelijkheden, mobiliteit en erkenning van kwalificaties, en doeltreffende en inclusieve investeringen in onderwijs en opleiding. Doel is de verwerving van voor de arbeidsmarkt relevante vaardigheden mogelijk te maken. Bijzondere aandacht gaat uit naar digitale vaardigheden, die op steeds meer werkterreinen nodig zijn. In het algemeen moet het mogelijk worden om de vraag van de arbeidsmarkt en de competenties van de werknemers via verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. Het aanbod om nieuwe vaardigheden te verwerven moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht het bestaande kwalificatieniveau. Dit moet meer mensen in staat stellen de arbeidsmarkt te betreden en betere kansen te krijgen op een baan van hogere kwaliteit. Bovendien moeten geschoolde werknemers uit derde landen worden aangetrokken, bijvoorbeeld door de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken.

Het Jaar van de vaardigheden moet ook bijdragen aan de verwezenlijking van de sociale doelstellingen van de EU voor 2030. Volgens die doelstellingen moet elk jaar ten minste 60 procent van de volwassenen een vervolgopleiding volgen en moet ten minste 78 procent van de volwassenen een baan hebben. Het Jaar van de vaardigheden dient ook om de doelstellingen van het Digitaal Kompas 2030 te halen, volgens welke ten minste 80% van de volwassenen over digitale basisvaardigheden moet beschikken.

Partners

Socials

Wij op sociale media