(1) Kleine projecten met grote effecten – De euregio’s bouwen aan Europa

10.05.2021

Hoe komen we tot een veilig en verenigd Europa? Hoe leven mensen uit culturen en met verschillende achtergronden succesvol samen? Hoe ziet mijn leven eruit als ik er met andere ogen naar kijk? Waarom is in veel landen het nationalisme weer in opkomst?

Dat zijn grote vragen, waarop wij zeker geen makkelijk antwoord kunnen geven. Maar wat we wel kunnen doen, is simpelweg beginnen met het samen beleven en uitproberen van een gemeenschappelijk Europa. En waar kun je dat beter doen dan in een grensregio die zich in de 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker ontwikkelt tot een regio met vele gemeenschappelijkheden op het gebied van cultuur en economie?

Door de kleine projecten en de miniprojecten binnen het INTERREG-programma ervaren tienduizenden mensen aan de Nederlands-Duitse grens wat ‘Europa om de hoek’ betekent. Alle projecten behoren tot de kaderprojecten in de vier Euregio’s en worden met in totaal 11,2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V programma Deutschland-Nederland ondersteund. Het gaat om subsidiebedragen tussen de 100 en 25.000 euro per project.

Onze campagne over de People-to-People kaderprojecten geeft u een indruk van het enthousiasme waarmee er in de Nederlands-Duitse grensregio elke dag weer, door een grote verscheidenheid aan betrokken mensen, wordt gewerkt aan de vermindering van grensbelemmeringen. En dat doen zij met veel plezier!

Het INTERREG-programma voor de periode 2014-2020 is bijna afgerond. De euregio’s en hun leden zetten zich er gezamenlijk voor in dat ook in de toekomst financiële ondersteuning kan worden geboden aan kleine projecten. Want de samenwerking is nooit echt afgerond. In de coronacrisis is duidelijk geworden hoe kwetsbaar onze structuren over de grens toch nog zijn. En hoe belangrijk het is om elkaar te kennen en te waarderen.

We denken dat de projectvoorbeelden uit de afzonderlijke regio’s en met verschillende thema’s die we in de komende weken hier op onze website aan u voorstellen voor zich spreken. En wie weet bieden ze inspiratie voor een toekomstige samenwerking! Wij kijken er naar uit!

Partners

Socials

Wij op sociale media