Interreg

Deutschland-Nederland health-i-care

health-i-care: innovations for a safer healthcare

Health-i-care: innovations for safer healthcare
Alle health-i-care-projectactiviteiten staan in het teken van het uiterst actuele thematische speerpunt preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties en antibioticaresistentie en de daarmee gepaard gaande risico’s voor patiënten en de volksgezondheid.

Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvelden diagnostiek, therapie, reiniging, medische technologie en voorlichtingsgerichte en persuasieve communicatietechniek. Het project is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen.

Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio. MKB’s zijn als motor voor deze innovaties onontbeerlijk. Slechts in samenwerking met hen kunnen de voor health-i-care gedefinieerde 30 maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën, die bijdragen aan het behoud van de voor onze gezondheid zo belangrijke hygiënische standaards, worden ontwikkeld.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

7.288.628,28 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 30.9.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Projectpartners

CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) , Wageningen Bioveterinary Research, Universiteit Twente, Universität Oldenburg - European Medical School (EMS), Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V., Biotrack B.V., BioVisible B.V., Brandes-Innovation i.G., Checkbuster B.V. , Check-Points Health B.V., Coolminds B.V., eLABBS / Exxellence B.V., Eno Zorgverzekering N.V., Hycult Biotechnology B.V., IDMC B.V., Indietopia B.V., initiate Development, KSYOS TeleMedisch Centrum, Lanthio-pharma B.V., Mediaproducts B.V., Novioscan B.V., Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG, ORTEC Consulting Group B.V., PolyVation B.V., RePoint B.V., Ridom GmbH, S&F Datentechnik GmbH & Co. KG, T-Xchange B.V., Virtask Virtual Assistant B.V, Watter B.V., Westfalen Gas AG, EasyMeasure B.V., CKM GmbH, Wetsus, Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), Universität Bielefeld (Fakultät für Physik) , Christophorus-Kliniken (Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene), RadboudUMC, afdeling Medische Microbiologie, Cosine Research B.V., Desah B.V., RadboudUMC, afdeling Kindergeneeskunde, Gemeinschaftspraxis für Gefäßmedizin - Gefäßzentrum Mönchengladbach DGG, On-Lab GmbH, Cicero Communicatie, Brainlink B.V., AGILeBiotics B.V. , Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) , LABCON-OWL Analytik, Forschung und Consulting GmbH , Microbial Analysis B.V. , 8D Games V.O.F.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Brandes-Innovation i.G. 0,00 €
Novioscan B.V. 4.490,42 €
Provincie Noord-Brabant 7.911,28 €
BioVisible B.V. 44.995,51 €
Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V. 74.996,52 €
Wetsus 95.243,29 €
MWIDE NRW 392.816,83 €
Indietopia B.V. 0,00 €
Mediaproducts B.V. 777,60 €
Desah B.V. 23.396,22 €
IDMC B.V. 62.615,27 €
Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG 82.132,12 €
KSYOS TeleMedisch Centrum 0,00 €
ORTEC Consulting Group B.V. 8.911,20 €
RadboudUMC, afdeling Medische Microbiologie 22.450,67 €
LABCON-OWL Analytik, Forschung und Consulting GmbH 46.194,60 €
Coolminds B.V. 61.338,52 €
Wageningen Bioveterinary Research 2.800,14 €
On-Lab GmbH 15.673,09 €
Provincie Drenthe 24.972,46 €
Provincie Flevoland 25.140,28 €
eLABBS / Exxellence B.V. 28.000,00 €
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 30.752,33 €
Virtask Virtual Assistant B.V 39.343,01 €
S&F Datentechnik GmbH & Co. KG 0,00 €
initiate Development 20.614,80 €
Checkbuster B.V. 31.018,40 €
Ridom GmbH 44.555,92 €
PolyVation B.V. 63.762,44 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 471.380,19 €
Cosine Research B.V. 0,00 €
Lanthio-pharma B.V. 0,00 €
RadboudUMC, afdeling Kindergeneeskunde 12.498,89 €
CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) 34.673,61 €
Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) 40.940,62 €
Provincie Fryslân 60.773,98 €
Brainlink B.V. 2.958,14 €
Cicero Communicatie 7.081,80 €
Universität Bielefeld (Fakultät für Physik) 25.537,33 €
Eno Zorgverzekering N.V. 0,00 €
Hycult Biotechnology B.V. 46.271,90 €
Biotrack B.V. 0,00 €
T-Xchange B.V. 0,00 €
Microbial Analysis B.V. 34.623,60 €
Provincie Overijssel 60.268,54 €
Provincie Groningen 74.917,39 €
Check-Points Health B.V. 50.910,00 €
RePoint B.V. 59.869,80 €
Provincie Gelderland 60.269,54 €
CKM GmbH 96.043,00 €
MB Niedersachsen 392.816,83 €
EFRE / EFRO 3.571.062,09 €
Watter B.V. 0,00 €
Westfalen Gas AG 2.059,52 €
Christophorus-Kliniken (Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene) 2.509,20 €
EasyMeasure B.V. 54.463,59 €
AGILeBiotics B.V. 82.243,67 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 659.441,71 €
Gemeinschaftspraxis für Gefäßmedizin - Gefäßzentrum Mönchengladbach DGG 3.999,97 €
8D Games V.O.F. 19.200,00 €
Universität Oldenburg - European Medical School (EMS) 29.213,20 €
Universiteit Twente 77.697,25 €