Project-database

over alle projecten Uitgebreide informatie

Hier vindt u alle actuele, goedgekeurde projecten met de zoekfunctie:

dutch version

IMAGINATION

Open Grensland Offenes Grenzland

Grenzeloos landschap / Grenzenlose Landschaft

Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten

BioNanoGel

Citylogistic 2.0

MedCam-AI

Parkinson Vibrating Socks

Trechterbekercultuur in de NL-D grensstreek

U kunt ook het overzicht van alle projecten en projectpartners als Excel-tabel bekijken, zoals voorgeschreven in VO (EU) 2021/1060, Art. 49 (3) (data conform licentie CC BY 4.0).

Wilt u zich een beeld vormen van de projecten uit de periode 2014-2020? Neem dan een kijkje in onze INTERREG V-projectdatabank: INTERREG V-projectdatabank