Kleinprojectenfonds

Interreg VI Deutschland-Nederland

In het kader van programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zijn burgerprojecten en kleinschalige projecten belangrijke en succesvolle instrumenten met een grote Europese meerwaarde om grensgerelateerde en grensoverschrijdende belemmeringen te elimineren, persoonlijke contacten tussen mensen te bevorderen en grensregio’s en hun burgers dichter bij elkaar te brengen. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd binnen het zogenaamde “kleinprojectenfonds”. Dit fonds voor kleinschalige projecten kan binnen verschillende sectoren worden ontwikkeld. In het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is er momenteel één kleinprojectenfonds met de focusgebieden onderwijs, governance, gezondheid en people-to-people.

 

Kleinprojectenfonds in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, hebben de Duitse-Nederlandse Euregio’s in afstemming met elkaar en met de Interreg-programmapartners het zogenaamde “kleinprojectenfonds” (KPF) ontwikkeld. Dit is speciaal ontworpen voor initiatieven met een maximale subsidie van € 25.000. Er is een vereenvoudigde procedure voor kleinere activiteiten van korte duur die in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag van € 750.

 

Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende thematische gebieden:

  • Onderwijs (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages).
  • Governance (bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten)
  • Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld gezondheidsdiensten, preventie, zorg – maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)
  • People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers). Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

 

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Dan kunt u een aanvraag indienen. Hieronder leest u wie in aanmerking komt en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wie kan een aanvraag indienen?
Projectaanvragen kunnen vanaf begin 2023 te allen tijde worden ingediend door gemeenten, gemeentelijke organisaties, verenigingen, vennootschappen en andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het initiëren of zowel initiëren als uitvoeren van een project. Alleen projecten waarin zowel Duitse als ook Nederlandse partners samenwerken worden gefinancierd.

Dat is nieuw
Een vereenvoudigde aanvraagprocedure maakt de deelname van alle verenigingen, organisaties en groepen mogelijk. Ook de verwerkingsprocedure wordt vereenvoudigd, omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, kunnen voortaan met een vast bedrag van € 750 worden ondersteund. Andere initiatieven of projecten in de KPF kunnen nog met maximaal € 25.000 worden gefinancierd.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Allereerst moet u nagaan welk type project in uw geval van toepassing is. U kunt kiezen tussen miniprojecten (vast subsidiebedrag van € 750) en kleine projecten (maximale subsidie tot € 25.000). Hieronder vindt u een leidraad om u te helpen bij het maken van deze keuze. Verder vindt u hier de tijdelijke aanvraagformulieren voor beide projecttypes binnen de fondsen voor kleine projecten. Vul dit tijdelijke formulier in dat voor u van toepassing is en stuur het door naar de betreffende Euregio bij u in de buurt. In de nabije toekomst zal de aanvraagprocedure via een elektronisch portaal verlopen.

Downloads
Handleiding mini-project forfaitair bedrag € 750
Handleiding klein project € 25.000
Aanvraagformulier mini-project forfaitair bedrag € 750
Aanvraagformulier klein project € 25.000

 

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Procedure voor projecten met een forfaitair subsidiebedrag van € 750:

  • Uw project betreft doorgaans één dag met als inhoud een grensoverschrijdende bijeenkomst, uitwisseling of evenement.
  • Uw aanvraag wordt binnen tien werkdagen beoordeeld en bij een positief besluit ontvangt u een toezegging. Met de goedkeuring wordt de subsidie aan u uitbetaald.
  • Door een uitvoeringsverklaring in te dienen en het bewijs te leveren dat het project heeft plaatsgevonden (bijv. een persbericht, foto of lijst van deelnemers) is het project voltooid. U hoeft geen facturen of betalingsbewijzen in te dienen.

 

Procedure voor projecten met een subsidie tot € 25.000:

  • Het project wordt voorgelegd aan een besluitvormend gremium. Daar wordt besloten of het projectidee wordt goedgekeurd.
  • Bij de indiening van de aanvraag worden concrete, individuele doelen/resultaten vastgesteld die tijdens de projectlooptijd moeten worden bereikt.
  • Zodra het eindverslag is ingediend en de relevante bewijzen zijn geleverd, wordt een subsidie uitbetaald voor bereikte mijlpalen met een maximale EU-subsidie van € 25.000 (max. 50 % van de kosten). U hoeft geen facturen en betalingsbewijzen in te dienen.

 

Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig?

U kunt te allen tijde een afspraak maken. De medewerkers van de projectbureaus nemen graag de verschillende financieringsmogelijkheden met u door en helpen u ook bij het ontwikkelen van uw projectidee en het vinden van geschikte partners.

 

Contact

Eems Dollard Regio
Postfach 1202
26828 Bunde

oder/of

Bunderpoort 14
9693 CJ Bad Nieuweschans
+31 597206000
kpf@edr.eu

 

EUREGIO                           
Enscheder Str. 362
48599 Gronau
+49 256207020

oder/of

Gronausestraat 1258-1260
7534 AV Enschede
+31 534605151
kpf@euregio.eu

 

Euregio Rhein-Waal
Emmericher Str. 24
47533 Kleve

oder/of

Postbus 220
7040 AE ’s Heerenberg
+49 282179300
kpf@euregio.org

 

euregio rhein-maas-nord
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
+49 21616985-511
kpf@euregio-rmn.de