Data & deadlines

Waar en wanneer kan ik mijn project indienen?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen Interreg Deutschland-Nederland wordt niet met “calls” gewerkt. Er bestaan echter verschillende aanvraagrondes volgens een vast tijdschema (z. onderstaande schema’s). 

Over de procedure:

Nadat de volledig ingevulde aanvraag via InterDB officieel is ingediend bij het programma volgt een inhoudelijke en financiële toetsing en bespreking. Pas na de toetsing wordt het project ter besluitvorming voorgelegd aan de programmabrede (voor prioriteit 1 en 2) of regionale stuurgroep (voor prioriteit 3 en 4). De regionaal verantwoordelijke partners (ministeries, provincies, etc.) maken deel uit van de stuurgroepen. Gezamenlijk beslissen zij over de projecten. Aangezien het bij de subsidiegelden grotendeels om publieke middelen – dus belastinggelden – gaat, worden de aangevraagde Interreg-projecten zeer intensief begeleid en gecontroleerd. Dat betekent dat het traject van projectidee tot goedgekeurde aanvraag meerdere maanden in beslag kan nemen. 

 

Neemt u contact op met het regionaal programmamanagement (RPM) voordat u een aanvraag indient: daar zult u worden geïnformeerd over de procedure en het tijdsbestek van aanvraag tot goedkeuring, en zij zullen u wijzen op de vereiste documenten en de beschikbare middelen.

 

Ronde 1
Wat
Datum
Locatie

 

Deadline indiening projectvoorstellen

16-05-2022, 23:59 uur

 

 

Stukken naar partners voor Afstemmingsgremium

13-06-2022

 

 

Afstemmingsgremium

12-07-2022, 

10:30-15:30 uur

Gronau

 

Stukken naar partners voor stuurgroepen

12-09-2022

 

 

Programmabrede stuurgroep

04-10-2022, 

10:30-15:30 uur

Kleve

 

Regionale stuurgroepen zuid

05-10-2022, 

10:30-13:30 uur

Regio ERW

 

Regionale stuurgroepen noord

06-10-2022, 

10:30-13:30 uur

Regio EUR

 

Ronde 2
Wat
Datum
Locatie

 

Deadline indiening projectvoorstellen

15-08-2022, 23:59 uur

 

 

Stukken naar partners voor Afstemmingsgremium

12-09-2022

 

 

Afstemmingsgremium

12-10-2022, 

10:30-15:30 uur

Assen

 

Stukken naar partners voor stuurgroepen

14-11-2022

 

 

Regionale stuurgroepen zuid

06-12-2022, 

10:30-13:30 uur

Regio ermn

 

Programmabrede stuurgroep

07-12-2022, 

10:30-15:30 uur

Zwolle

 

Regionale stuurgroepen noord

08-12-2022, 

10:30-13:30 uur

Regio EDR

 

Ronde 3
Wat
Datum
Locatie

 

Deadline indiening projectvoorstellen

31-10-2022, 23:59 uur

 

 

Stukken naar partners voor Afstemmingsgremium

28-11-2022

 

 

Afstemmingsgremium

11-01-2023, 

10:30-15:30 uur

Mönchengladbach

 

Stukken naar partners voor stuurgroepen

13-02-2023

 

 

Regionale stuurgroepen zuid

07-03-2023, 

10:30-13:30 uur

Regio ermn

 

Programmabrede stuurgroep

08-03-2023, 

10:30-15:30 uur

Regio ermn

 

Regionale stuurgroepen noord

09-03-2023, 

10:30-13:30 uur

Regio EUR

Ronde 4

Wat

Datum

Locatie

 

Deadline indiening projectvoorstellen

23-01-2023

 

 

Stukken naar partners voor Afstemmingsgremium

23-02-2023

 

 

Afstemmingsgremium

21-03-2023

Regio ERW

 

Stukken naar partners voor stuurgroepen

24-04-2023

 

 

Programmabrede stuurgroep

15-05-2023

Regio EDR

 

Regionale stuurgroepen noord

16-05-2023

Regio EDR

 

Regionale stuurgroepen zuid

17-05-2023

Regio ERW

 Ronde 5

Wat

Datum

Locatie

 

Deadline indiening projectvoorstellen

03-04-2023

 

 

Stukken naar partners voor Afstemmingsgremium

01-05-2023

 

 

Afstemmingsgremium

30-05-2023

Regio EUR

 

Stukken naar partners voor stuurgroepen

03-07-2023

 

 

Regionale stuurgroepen zuid

29-08-2023

Regio ERW

 

Programmabrede stuurgroep

30-08-2023

Regio ERW

 

Regionale stuurgroepen noord

31-08-2023

Regio EDR

Ronde 6

Wat

Datum

Locatie

 

Deadline indiening projectvoorstellen

19-06-2023

 

 

Stukken naar partners voor Afstemmingsgremium

21-08-2023

 

 

Afstemmingsgremium

20-09-2023

Regio EUR

 

Stukken naar partners voor stuurgroepen

23-10-2023

 

 

Regionale stuurgroepen zuid

14-11-2023

Regio ermn

 

Programmabrede stuurgroep

15-11-2023

Regio ermn

 

Regionale stuurgroepen noord

16-11-2023

Regio EUR

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.