Data & deadlines

Waar en wanneer kan ik mijn project indienen?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen Interreg Deutschland-Nederland wordt niet met “calls” gewerkt. Er bestaan echter verschillende aanvraagrondes volgens een vast tijdschema (z. onderstaand overzicht).

Over de procedure:

Nadat de volledig ingevulde aanvraag via InterDB officieel is ingediend bij het programma volgt een inhoudelijke en financiële toetsing en bespreking. Pas na de toetsing wordt het project ter besluitvorming voorgelegd aan de programmabrede (voor prioriteit 1 en 2) of regionale stuurgroep (voor prioriteit 3 en 4). De regionaal verantwoordelijke partners (ministeries, provincies, etc.) maken deel uit van de stuurgroepen. Gezamenlijk beslissen zij over de projecten. Aangezien het bij de subsidiegelden grotendeels om publieke middelen – dus belastinggelden – gaat, worden de aangevraagde Interreg-projecten zeer intensief begeleid en gecontroleerd. Dat betekent dat het traject van projectidee tot goedgekeurde aanvraag meerdere maanden in beslag kan nemen.

Neemt u contact op met het regionaal programmamanagement (RPM) voordat u een aanvraag indient: daar zult u worden geïnformeerd over de procedure en het tijdsbestek van aanvraag tot goedkeuring, en zij zullen u wijzen op de vereiste documenten en de beschikbare middelen.

Overzicht data & deadlines (stand: 23-10-2023)

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.