Interreg

Deutschland-Nederland Watten-Agenda 2.0

Binationale agenda 2.0 voor het realiseren van duurzaam toerisme in het werelderfgoed Waddenzee

Doel van het project ‘Wadden-Agenda 2.0’ is het ontwikkelen en realiseren van een grensoverschrijdend milieuvriendelijk en duurzaam toerisme waarbij het ecosysteem Waddenzee behouden en beschermd blijft. Met nieuwe, concrete doelstellingen en acht innovatieve maatregelen vormt dit project een voortzetting van het project ‘Wadden-Agenda’. Het streven is om de grensoverschrijdende samenwerking in het Waddenzeegebied hiermee naar een kwalitatief hoger plan te tillen. Het project is gebaseerd op de strategie ‘Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee’, die in 2014 is ontwikkeld en momenteel wordt herzien; ‘Wadden-Agenda 2.0’ pakt deze strategie al op. De uitvoering van ‘Wadden-Agenda 2.0’ is in handen van een consortium dat bestaat uit zes partnerorganisaties op het gebied van bescherming van de Waddenzee en van toerisme. Gedurende de looptijd van het project, die 42 maanden zal beslaan, zullen diverse doelgroepen en belanghebbenden worden betrokken bij het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve formaten voor de Waddenzeeregio.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.680.421,50 €

Projectlooptijd

22.10.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Ostfriesland Tourismus GmbH

Projectpartners

Die Nordsee GmbH, Internationale Dollard Route e. V., Marketing Groningen, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Stichting Merk Fryslân,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stichting Merk Fryslân 91.489,60 €
Ostfriesland Tourismus GmbH 168.391,56 €
Marketing Groningen 83.081,85 €
MB Niedersachsen 168.042,15 €
EFRE / EFRO 840.210,75 €
Die Nordsee GmbH 66.300,01 €
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 79.084,65 €
Internationale Dollard Route e. V. 15.778,79 €
Provincie Groningen 84.021,07 €
Provincie Fryslân 84.021,07 €