Interreg

Deutschland-Nederland Vital Regions

Vital Regions

In Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol.

Het project ‘Vital Regions’ richt zich op versterken van de eHealth sector in de grensregio middels het realiseren van ‘Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen’. Deze Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.

In zeven werkpakketten, ‘AGILE’, het ‘Mollenspel’, 8D Game, het ‘Autonoom technologisch woonverblijf’, het ‘SMART bed’, de ‘Show to do’ en het ‘Digitale Platform Vital Regions’ worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 14 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes.
De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.910.303,93 €

Projectlooptijd

1.1.2017 - 30.6.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Stichting NHL Stenden Hogeschool

Projectpartners

Stichting Hanze Hogeschool Groningen, Jade Hochschule, Hochschule Osnabrück, University of Applied Science, HLE Consultancy, Skerpfit BV, IT Dienstleistungsgesellschaft mbH, WeHelpen Cooperatie U.A., Healthcoins BV, Pathuis beheer BV, Woningstichting De Volmacht, Landkreis Emsland, Vegro Verpleegartikelen BV, 8D-Games, Living lab, Science to business GmbH, Manfred Wessels GmbH & Co. KG, NN (c/o EDR), Günther Terfehr Bautechniker GmbH & Co.kg, BV Erps, Wijzelf B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Healthcoins BV 28.341,05 €
Wijzelf B.V. 0,00 €
Skerpfit BV 32.499,65 €
Provincie Drenthe 19.659,00 €
Landkreis Emsland 24.702,25 €
8D-Games 47.226,35 €
MB Niedersachsen 136.513,00 €
NN (c/o EDR) 0,00 €
WeHelpen Cooperatie U.A. 86.550,00 €
Gemeente Aa & Hunze 45.000,00 €
Hochschule Osnabrück, University of Applied Science 45.030,40 €
Provincie Groningen 10.375,00 €
Living lab, Science to business GmbH 33.126,79 €
Pathuis beheer BV 7.968,75 €
Stichting NHL Stenden Hogeschool 31.169,61 €
Woningstichting De Volmacht 56.770,43 €
Manfred Wessels GmbH & Co. KG 8.798,00 €
Jade Hochschule 53.406,97 €
HLE Consultancy 72.863,17 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 81.908,00 €
Vegro Verpleegartikelen BV 0,00 €
Stichting Hanze Hogeschool Groningen 6.120,60 €
Provincie Fryslân 24.572,00 €
Günther Terfehr Bautechniker GmbH & Co.kg 33.549,14 €
EFRE / EFRO 880.645,00 €
BV Erps 11.921,00 €
IT Dienstleistungsgesellschaft mbH 131.587,77 €