Interreg

Deutschland-Nederland Trechterbekercultuur in de NL-D grensstreek

Trechterbekers brengen Europa dichter bij de burger

Het consortium
bestaande uit de Provincies Overijssel en -Gelderland, het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil de
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezamenlijk cultureel
erfgoed verbeteren en dit inzetten om burger en publiek bewust te maken van
de gemeenschappelijke cultuur en identiteit in de grensregio. De Trechterbekercultuur
( TRB, 4000-2700 v. Chr.) leent zich bij uitstek
als voorbeeldthema hiervoor. Markante uitingsvormen daarvan zijn o.a. de karakteristieke Trechterbekers
en de welbekende Hunebedden. De streek gevormd door de
Provincies Overijssel, Gelderland en de LWL kenmerkt zich nu als grensstreek, maar bevond zich toen ook aan de grens van
het TRB-verspreidingsgebied. Hier zijn zo’n 500 vindplaatsen van de TRB bewaard gebleven, en deze vertegenwoordigen een grote archeologische, cultuurhistorische,
educatieve waarde voor uiteenlopende doelgroepen. Deze wordt tot nu toe niet benut omdat grensoverschrijdende samenwerking rond  kennisdeling, publieksinformatie en beheer van cultureel
erfgoed ontbreekt. Het doel van dit project is om de grensoverschrijdende
samenwerking rond TRB vorm te geven en te bestendigen en daardoor de burger deelgenoot te maken van dit gezamenlijke erfgoed.    

Om dit
doel te bereiken voorziet dit project in:
Een gemeenschappelijke wetenschappelijke kennisinfrastructuur (database);
Een set van kanalen, publicaties en events gericht op kennisverspreiding en het betrekken van het grote publiek (boek, reizende tentoonstelling, evenement);
Leren van en over elkaars werkwijzen t.a.v. erfgoedbeheer en cultuurbeleid en het verbeteren van het samenwerkingsproces;
Een gemeenschappelijk handelingsperspectief dat continuïteit zal waarborgen na afsluiting van het project (handboek samenwerking).

Project
Informatie

Geplande projectkosten

576.403,53 €

Projectlooptijd

1.10.2023 - 30.9.2026

Prioriteit

Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Lead Partner

Provincie Overijssel regionaal

Projectpartners

Provincie Gelderland regionaal, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe, Ostfriesische Landschaft, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Regionalreferat Oldenburg, Het Oversticht, Provincie Groningen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 290.415,81 €
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 49.990,63 €
MWIKE NRW 62.231,96 €
Provincie Gelderland 8.026,37 €
Provincie Gelderland regionaal 16.484,97 €
Provincie Groningen 14.161,60 €
Provincie Overijssel 40.043,97 €
Provincie Overijssel regionaal 65.962,44 €
Rijksuniversiteit Groningen 29.085,78 €