Interreg

Deutschland-Nederland Spreek je buurtaal - Sprich deine Nachbarsprache

Koepelproject buurtaal voor Nederlandse basisscholen alsmede Duitse Grundschulen en Schulen der Sekundarstufe I

In het project stond de implementatie van kwalitatief hoogwaardig buurtaalonderwijs op basisscholen, Grundschulen en Schulen der Sekundarstufe I in het EUREGIO-gebied centraal. Drempels die scholen ervaren om buurtaalonderwijs op te nemen, werden weggenomen door o.a. het aanbieden van opleidingstrajecten en het (door-)ontwikkelen van didactische concepten en materialen. De Nederlandse en Duitse scholen gingen grensoverschrijdende partnerschappen aan en werkten samen zodat zowel leerlingen als leerkrachten op een intensieve manier kennis van de buurtaal en buurcultuur opdeden. Tevens wordt geïnvesteerd in brede netwerkvorming en de verankering van inhoudelijke en strategische samenwerking door middel van het opzetten van een EUREGIOnaal expertise- en coördinatiepunt voor het buurtaalonderwijs.

In de tweede helft van 2018 werd hieromtrent een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2020 is de business-case voor een euregionaal expertisecentrum buurtaal opgezet. Besluitvorming over de oprichting van een dergelijk centrum wordt betrokken bij de voorbereidingen om te komen tot een euregionale doorlopende leerlijn.

In 2017 zijn de opleidingen buurtaal gestart, zowel Duits als Nederlands en vakdidactiek in vroeg vreemde talen. De opleidingen werden verzorgd door Radboud into Languages. In de tweede helft van 2018 volgde een tweede aanbod voor de aan dit project deelnemende scholen, waarna in 2019 de derde en laatste ronde opleidingen werd afgerond. Aan de opleidingen namen in totaal 117 leerkrachten deel.

In 2017 is een materialenlijst N/D opgesteld. De scholen kregen de mogelijkheid om voor een vastgesteld bedrag uit deze lijst materialen te bestellen. In 2020 is een leidraad en lesmateriaal ontwikkeld om vroeg vreemde talen te doceren aan de basisscholen. Er is een Duitse en een Nederlandse versie. De leidraad en map met lesmateriaal is aan de deelnemende basisscholen beschikbaar gesteld en ook toegankelijk via de website www.spreekjebuurtaal.nl.

De samenwerking tussen de deelnemende scholen is geïntensiveerd door het opzetten van een N/D clusteroverleg, geografisch georganiseerd. Hier wordt kennis en ervaringen uitgewisseld tussen de buurtaalcoordinatoren van de clusterscholen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.346.020,32 €

Projectlooptijd

1.9.2016 - 28.2.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Regio Achterhoek

Projectpartners

Stichting Essentius, Gemeente Aalten, Bezirksregierung Münster, Niedersächsische Landesschulbehörde, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW), Stichting interconfessioneel onderwijs Bredevoort, Stichting Consent, Stichting Keender, Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o., Schulamt für den Kreis Kleve,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Kaderpartner NL + D 202158 0,00 €
Regio Achterhoek 4.878,67 €
Stadt Vreden 5.787,89 €
Niedersächsische Landesschulbehörde 97.989,39 €
Gemeente Oude IJsselstreek 5.787,89 €
Gemeinde Uelsen 5.787,89 €
Stadt Borken 5.787,89 €
EFRE / EFRO 673.009,79 €
Schulamt für den Kreis Kleve 0,00 €
Gemeente Haaksbergen 5.787,89 €
Stadt Gronau 5.787,89 €
MWIDE NRW 63.291,97 €
Provincie Gelderland 126.583,58 €
Gemeinde Heek 5.787,89 €
Stadt Ahaus 5.787,89 €
Stadt Bocholt 5.787,89 €
Stichting Consent 0,00 €
Gemeente Aalten 5.787,89 €
Gemeente Winterswijk 5.787,89 €
Gemeinde Südlohn 5.787,89 €
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede 2.265,41 €
Stadt Nordhorn 5.787,89 €
Bezirksregierung Münster 664,44 €
Stadt Emmerich am Rhein 5.787,89 €
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) 38.458,94 €
Gemeente Twenterand 5.787,89 €
Samtgemeinde Neuenhaus 5.787,89 €
Gemeente Enschede 5.787,89 €
Samtgemeinde Emlichheim 5.787,89 €
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. 25.219,83 €
Nederlandse Taalunie 47.783,71 €
MB Niedersachsen 63.291,97 €
Stichting interconfessioneel onderwijs Bredevoort 3.296,35 €
Stichting Keender 4.356,94 €
Gemeente Losser 5.787,89 €
Stichting Essentius 84.959,42 €