Interreg

Deutschland-Nederland RPM ERW

Regionaal Programmamanagement Euregio Rijn-Waal

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de uitvoering van het INTERREG V A-programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectaanvragers bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, draagt zorg voor de communicatie met de individuele (beoogde) projectdragers en bereidt de vergaderingen van de stuurgroepen voor.

Het RPM ERW is gevestigd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.200.000,00 €

Projectlooptijd

6.2.2015 - 30.11.2023

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Gelderland 210.846,71 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 634.086,00 €
EFRE / EFRO 2.204.138,73 €
MB Niedersachsen 281.816,00 €
Euregio Rhein-Waal 0,00 €
Provincie Noord-Brabant 193.328,56 €
MWIDE NRW 675.784,00 €